• کابینۀ شخصی

به معاملات فروش دلار ایالات متحده ادامه دهید

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه اروپا و دلار ایالات متحده
طبق شواهد نموداری، عقب گرد معکوس برداری انجام نپذیرفته و نوسان های اخیر نرخی، شامل تحرکات اصلاحی بردار بوده. به همین دلیل بازه ی هدفی کنونی به منظور انجام معاملات، شامل سطوح ۱.۱۷۵۰-۱.۱۷۰۰ می باشد. به منظور انجام معاملات خرید، می بایست در حدود ساعت ۱۳:۰۰GMT وارد عمل شد. همین طور که در این محدوده ی زمانی، منتظر نشر داده های مرتبط با شاخص نرخ خرده فروشی ایالات متحده می باشیم. و اما در رابطه با بازگرد معکوس برداری EUR/USD، تنها پس از اصابت بردار نرخ گذاری ها به سطوح محدوده ی پشتیبانی ۱.۱۶۴۰-۱.۱۶۳۰، شاهد بازگشت صعودی نرخ گذاری ها خواهیم بود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
نرخ این شاخص نسبی هم اکنون، نه دلیلی و نه توانی مبنی بر رشدی بیشتر را داراست. و همین طور که شاهد بازگرد معکوس بردار نرخ گذاری ها از سطح ۱۱۱.۳۰ می باشیم، لازم به یادآوریست، که بازه ی افت جاری شاخص USD/JPY به احتمال زیاد تا دستیابی به سطح ۱۱۰.۲۰ ادامه خواهد داشت. از این پس طبق تخمین ما، رکود نرخی این جفت ارزی تا روز چهارشنبه ادامه دار بوده و نقاط هدفی نموداری به منظور فروش را می توان به سطح ۱۰۹.۰۰ اسکان داد. یادآورم که انتشارات دیروز داده های ماه جولای ژاپن، در رابطه با میزان تغییرات در نرخ شاخص کسب و کار، شاخص میزان فعالیت های تولیداتی و همچنین شاخص های فرا اقتصادی می بوده. هرچند که داده های پیشتر یاد شده، یاری قابل ملاحضه ای به منظور جهت یابی تصمیمات بازرگانی و اجرای معاملات، به ما نمی دهند. لازم به ذکر است، که داده های موثر و مورد نیاز به منظور جهت گیری تصمیمات، تنها همراه با آغاز ماه آگوست انتشار خواهند یافت. طبق ارزیابی، داده های ماه آگوست، سبب بروز تغییرات به جایی در تمایلات بازرگانان خواهد گردید. همچنین يادآورم، که ارزیابی مقدماتی داده های آتی را نیز تحت بررسی قرار نخواهیم داد.

 

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده
آیا دلیلی مبنی بر لزوم توضیح چگونگی رشد اخیر پوند موجود می باشد؟ همان طور که در آستانه ی افت نرخ USDCAD تا به سطح ۱.۲۴۰۰ قرار داریم، در رابطه با پوند نیز، تنها در انتظار افزایش نرخی اش تا بازه ۱.۳۳۰۰-۱.۳۲۲۰ می باشیم. به منظور اجرای معاملات میان روز، به بررسی دو روند ممکن می پردازیم: 
۱- بازگرد معکوس برداری، پس از برخورد با بردار میانگین متحرک نمایی EMA ۱۴۴ روزه، مدرج در نمودار ۱۵ دقیقه ای. در چنین صورتی و تنها پس از مشاهده ی شکل گیری کندل معتبری از نوع گرایش معکوس، می توان آغاز به بازگشایی معاملات خرید این دارایی نمود. 
۲- نفوذ صعودی بردار نرخ گذاری ها به سطح مقاومت ۱.۳۰۵۰.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و ین ژاپن
هم اکنون شاهد ترسیم کانال گرایشی افقی نرخ گذاری ها، که شامل سطوح ۱۴۵.۰۰-۱۴۴.۰۰ بوده و به دلیل کم رنگ بودن پس زمینه ی خبری اخیر به وجود آمده است، می باشیم. همچنین ثابت نگاه داشتن سطح مقاومت ۱۴۵.۳۰، به منظور جهت یابی آتی معاملاتی، لازم می باشد. سطح مقاومت مربوطه، مدرج در نمودار ۲۱ جولای، به خوبی پیداست و به احتمال زیاد، بازگرد معکوس نزولی آتی بردار نرخ گذاری ها، پس از برخورد با سطح مقاومت مورد نظر، میسر خواهد شد.