• کابینۀ شخصی

AUDUSD Daily در حال نزدیک شدن به خط گرایش های نزولی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در حال حاضر با تست استقامتی بازه ی مقاومتی 0.7674–0.7700 مواجه می باشیم. این بازه ی نرخی تحت فشار خط EMA-200 (D1) قرار دارد. علاوه بر این به موازات این خط با عبور خط ترند گرایش های نزولی فوریه نیز، مواجه می باشیم.

نفوذ نرخ گذاری ها به سطح 0.7674، می تواند با ادامه یابی افزایش نرخی این جفت ارزی همراه گردد. چنین امری تا قبل از خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع خرید، امکان پذیر جلوه خواهد نمود. نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) پایین تر از %80 اشباع خرید، می تواند با کاهش های موقت نرخ گذاری ها تا پشتیبانی خط SMA-5 (D1) همراه گردد. بدین شکل در صورت بازگشت نرخ گذاری ها از سطح 0.7700 می توان با شکل گیری گرایش های فلت مابین خطوط EMA-200 (D1)  و  SMA-5 (D1) نیز مواجه شد.

گذشته از این، نفوذ نرخ گذاری ها به خط گرایش های نزولی فوریه، به موازات تحکیمات مابعد شان بر فراز خط EMA-200 (D1)، می تواند با ادامه یابی رشد نرخی دلار استرالیا، همراه گردد. چنین افزایش می تواند تا سطح 0.7800 ادامه یابد. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به پشتیبانی خط SMA-5 (D1)، می توان با ادامه یابی گرایش های نزولی ماه فوریه و یا ادامه یابی گرایش های فلت، مابین سطوح کانال گرایشی 0.7400–0.7700، مواجه شد.

با توجه به نمودار 4 ساعته ی این جفت ارزی، در پی خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، از محدوده ی اشباع خرید، می توان با شروع کاهش های کوتاه مدت نرخ گذاری ها نیز، برخورد نمود. چنین امری می تواند تحت فشار خط SMA-5 (H4) و تا خط EMA-200 (H4) و سطح پشتیبانی 0.7590 نیز، ادامه یابد. بازگشت نرخ گذاری ها از این سطح پشتیبانی می تواند با ادامه یابی گرایش های افزایش ماه می همراه گردد. آغاز یابی چنین سناریویی می تواند با تست استقامتی دوباره ی خط گرایش های نزولی و سطح ماکسیموم 0.7700، همراه گردد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.7674، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.7640، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:  0.7800
 • 3 مقاومت:  0.7740
 • 2 مقاومت:  0.7700
 • 1 مقاومت:  0.7674
 •  نرخ کنونی: 0.7646
 • 1 پشتیبانی: 0.7640
 • 2 پشتیبانی: 0.7600
 • 3 پشتیبانی: 0.7500
 • 4 پشتیبانی: 0.7470

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.