• کابینۀ شخصی

AUDUSD H1 چهارچوب گرایش های افزایشی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 طبق پیش بینی های مقاله ی قبلی، در پی تست استقامتی خط گرایش های افزایشی 2016-2017، با از سر گیری افزایش نرخ گذاری های دلار استرالیا، تا سطح هدفی 0.7480 نموداری، برخورد نمودیم.  سپس، در پی نفوذ خط SMA-5 (H4)، به خط EMA-200 (H4)، با افت دوباره ی نرخ گذاری ها، تا پشتیبانی 1.7380-1.7360 نموداری نیز، مواجه شدیم. این نوسانات منجر به شکل گیری کانالی از گرایش های افزایشی گردیده اند.

 در پی بازگشت نرخ گذاری ها، پس از برخورد با پشتیبانی سطح هدفی 0.7300 نموداری، با شکل گیری کانال مربوطه مواجه گردیده ایم. در بطن این کانال نیز با افزایش کند نرخ گذاری ها رو به رو می باشیم. علاوه بر این، سطح پشتیبانی یاد شده بر فراز بازه ی نرخی 0.7200–0.6800 قرار داشته. بازه ی نرخی یاد شده از پشتیبانی خط ترند گرایش های افزایشی سال 2002، برخوردار می باشد.

 تحت پشتیبانی خط SMA-5 (H1) و نفوذ به زود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1)، به محدوده ی اشباع فروش، به موازات شکسته شدن سطح مقاومت 0.7440 – می توان با ادامه یابی افزایش کوتاه مدت نرخ گذاری های دلار استرالیا، برخورد نمود. این افزایش در بطن کانال گرایش های افزایشی 02 ژوئیه به انجام خواهد رسید و می تواند تا مقاومت سطوح 0.7450–0.7480 نیز، ادامه یابد.

 بازگشت نرخ گذاری ها در پی برخورد با مقاومت یاد شده، می تواند با ادامه یابی گرایش های فلت، مابین سطوح کانال گرایش های افقی 0.7480–0.7360، همراه گردد. این بازه ی نرخی در بطن کانال عریض تر 0.7500–0.7300، استقرار داشته. شکسته شدن نزدیک ترین بازه ی مقاومتی (0.7450–0.7480)، می تواند با ادامه یابی گرایش های افزایشی تا سطح هیجانی 0.7500 نیز، همراه گردد. این سطح پشت مقاومت خط EMA-200 نمودار 4 ساعته استقرار دارد.

 با توجه به ورود اخیر خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، بالا تر از 80% اشباع خرید، احتمال تست استقامتی خط EMA-200 (H4) و سطح 0.7440 نیز، افزایش خواهد یافت. به موازات این محدوده با عبور پرتوی 61.8 فن فیبوناچی ترسیم شده طبق ضربان 07 ژوئن - 02 ژوئیه ی نرخ گذاری ها نیز، برخورد خواهیم نمود. بدین سبب، در صورت تحکیم یابی نرخ گذرای ها بر فراز سطح 0.7440–0.7480، می توان با تست مابعد سطح هیجانی 0.7500 نیز، برخورد نمود. این امر احتمال از سر گیری گرایش های نزولی دلار استرالیا را، افزایش می نماید.

 همواره یاد آورم، که تحت فشار خط SMA-5 و در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به پشتیبانی ابر های ایچیموکو (H4) و سطح 0.7400،  می توان با ادامه یابی افت آتی نرخ گذاری های AUD/USD، در چهارچوب کانال گرایش های افقی 0.7500–0.7300 نیز، برخورد نمود. خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) از محدوده ی اشباع خرید، احتمال شکل گیری چنین سناریوی را افزایش می نماید. نفوذ نرخ گذاری ها و خط SMA-5 (H4) به خط EMA-200 (H4) و سطح 0.7460، احتمال تحکیم یابی میان مدت نرخ گذاری ها را، تا مقاومت 0.7480–0.7500 نیز، افزایش می نماید. محدوده ی یاد شده، بالا تر از پشتیبانی ابر های ایچیموکو نمودار 24 ساعته، مستقر می باشد.

 تحکیمات آتی نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (D1)، به موازات شکسته شدن پشتیبانی 0.7480 و ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع خرید، احتمال تست استقامتی سطح هیجانی 0.7500، در چشم اندازی میان مدت را، افزایش خواهند نمود. شکسته شدن سطح مقاومت یاد شده می تواند با ادامه یابی افزایش نرخ گذاری های AUD/USD، تا خط EMA-200 (D1) و سطح 0.7600 نیز، همراه گردد.

 ادامه یابی افزایش نرخ گذاری های این جفت ارزی در صورت افزایش آتی اشباع خرید، می تواند با تحکیمات ارزی دلار استرالیا، بر فراز خط EMA-200 (D1) همراه گردد. چنین امری می تواند با نفوذ نرخ گذاری ها به سطح 0.7700 همراه گردد. در این بین، در صورت بازگشت نرخ گذاری ها، پس از برخورد با سطح مربوطه، می توان با ادامه یابی افت بلند مدت نرخ گذاری های این جفت ارزی و گرایش های نزولی فوریه ی سال 2018 نیز، مواجه شد.

 خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع خرید، می تواند با ادامه یابی گرایش های فلت نرخ گذاری ها، مابین کانال گرایش های افقی 0.7700–0.7300، همراه گردد. شکست مینیموم موضعی 0.7360، به موازات  بسته شدن کندل های 24 ساعته، پایین تر از خط SMA-5 (D1)، می تواند با تست آتی مینیموم 2 ساله ی 0.7300، همراه گردد. این سطح بر فراز بازه ی نرخی 0.7200–0.6800 قرار داشته و از طریق خط خط ترند گرایش های افزایشی سال 2002، پشتیبانی می گردد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.7440، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.7400، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 0.7700
 • 3 مقاومت: 0.7500
 • 2 مقاومت: 0.7480
 • 1 مقاومت: 0.7440
 •  نرخ کنونی: 0.7429
 • 1 پشتیبانی: 0.7400
 • 2 پشتیبانی: 0.7360
 • 3 پشتیبانی: 0.7300
 • 4 پشتیبانی: 0.7200

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.