• کابینۀ شخصی

AUDUSD H4 افزایش های تصحیحاتی و موقت

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 در پی نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic  (H4)، بالا تر از %20 اشباع فروش، به موازات تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از خط SMA-5 (H4)، با افزایش تصحیحاتی و موقت نرخ گذاری های این جفت ارزی، تا مقاومت خط EMA-200، یعنی تا سطح 0.7900 نموداری، برخورد نمودیم. سپس نرخ گذاری ها به افت کلی، ادامه دادند. در رابطه با احتمال بروز چنین سناریویی، در مقاله ی قبلی نوشته بودیم.

 بر اثر تضعیف یابی تصحیحاتی نرخ دلار ایالات متحده USDX، که همراه با شروع جلسات معاملاتی این هفته آغاز یافت، با افزایش یابی تصحیحاتی نرخ این جفت ارزی، برخورد نمودیم. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به خط  SMA-5 (H4) و سطح مقاومت موضعی 0.7720 نموداری، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic  (H4)، بالا تر از %20 اشباع فروش،می توان با تقویت یابی خریداران دلار نیوزیلند، در چشم اندازی کوتاه مدت، برخورد نمود.

 دور شدن خطوط EMA-200 و SMA-5 نمودار 4 ساعته از یک دیگر، احتمال بروز افزایش تصحیحاتی به زود نرخ NZD/USD را نیز، افزایش می نماید. ادامه یابی مابعد نوسانات نرخی این جفت ارزی ما بین خطوط EMA-200 و SMA-5 نمودار 4 ساعته، احتمال ادامه یابی گرایش های فلت و موازی را، در چشم اندازی میان مدت، افزایش می نماید. علاوه بر این، بروز افزایشی تصحیحاتی و یا وسعت یافتن افزایش تصحیحاتی و موقت نرخ گذاری ها، مابین کانال گرایشی موجود بین این دو خط نیز، امکان پذیر جلوه می نماید. این افزایش تصحیحاتی می تواند تا سطح مقاومت 0.7770 نموداری و خط EMA-200 نمودار 2 ساعته نیز، ادامه یابد.

 همواره در نظر داشته باشید، که در صورت نفوذ خط SMA-5 (D1)، به خط EMA-200 (D1)، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic  (D1)، پایین تر از %20 اشباع فروش، احتمال ادامه یابی و تقویت گردیدن سناریو ی کاهشی نرخ این جفت ارزی، در چشم اندازی میان مدت را نیز، افزایش می نماید.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.7770، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.7680، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 0.7900
 • 3 مقاومت: 0.7850
 • 2 مقاومت: 0.7800
 • 1 مقاومت: 0.7770
 •  نرخ کنونی: 0.7705
 • 1 پشتیبانی: 0.7680
 • 2 پشتیبانی: 0.7600
 • 3 پشتیبانی: 0.7550
 • 4 پشتیبانی: 0.7500

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.