• کابینۀ شخصی

AUDUSD H4 چهارچوب تحکیمات تصحیحاتی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

نزدیک شدن خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی ابهام اشباع %50، مبنی بر ادامه یابی گرایش های فلت و میان مدت نرخ گذاری ها می باشد. در این بین ادامه یابی رشد کند دلار استرالیا، بر فراز خط SMA-5 (H4)، به موازات نفوذ دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، بالا تر از %80 اشباع خرید، می تواند منجر به وسیع تر شدن افزایش های تصحیحاتی این جفت ارزی گردد و نرخ گذاری ها را، تا مقاومت خط EMA-200، ارتقا نماید.

از سویی دیگر، همراه با آغاز جلسات معاملاتی 2 می سال جاری، با تحکیمات کند نرخ این جفت ارزی، در چهارچوب کانال گرایش های افزایشی (مندرج در نمودار ساعتی)، مواجه می باشیم. نفوذ فعلی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1)، پایین تر از %20 اشباع فروش، مبنی بر احتمال افزون ادامه یابی کاهش های موقت و کوتاه مدت نرخ گذاری ها، تحت فشار خط SMA-5 (H1) و تا مرز پایینی کانال گرایش های افزایشی 2 می، تلقی می گردد. این افت می تواند تا سطح پشتیبانی 0.7500 نیز، ادامه پیدا کند.

 

بازگشت صعودی نرخ گذاری ها، در پی برخورد با این سطح، به موازات خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1)، از محدوده ی اشباع فروش این جفت ارزی و تحکیمات ما بعد نرخ دلار استرالیا، بر فراز  خط SMA-5 (H1)، می تواند با وسیع تر شدن افزایش های تصحیحاتی نرخ گذاری ها، در چهارچوب کانال گرایش های افزایشی و تا مقاومت خط EMA-200 (H1)، یعنی تا سطح 0.7540 نیز، ادامه یابد.

در صورت شکل گیری چنین سناریویی، می توان با نفوذ مابعد خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1)، بالا تر از %80 اشباع خرید و تحکیمات نرخی، بالا تر از خط SMA-5 (H1)  و سطح 0.7540، می توان با نزدیک شدن نرخ گذاری ها، به مقاومت خط EMA-200 و سطح 0.7540 نیز برخورد نمود.

تغییر یابی گرایش های افولی و بلند مدت نرخ AUD، نیازمند به تحکیمات نرخی این جفت ارزی، حداقل بالا تر از سقف کانال گرایش های افقی 0.7479–0.7590، به موازات تحکیمات مابعد نرخ گذاری ها، بالا تر از خط SMA-5 نمودار 24 ساعته و همچنین خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، از محدوده ی اشباع فروش این جفت ارزی، می باشد.

 

 

نفوذ نرخ گذاری ها پایین تر از سطح مینیموم موضعی 0.7470، تحت فشار خط SMA-5 (D1) و افزایش بیشتر اشباع فروش، می توان با ادامه یابی گرایش های نزولی بلند مدت نرخ گذاری ها نیز، همراه گردد. بروز چنین امری افزایش های تصحیحاتی نرخ دلار استرالیا را متوقف خواهد نمود. نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، بالا تر از %20 اشباع فروش به موازات تحکیمات مابعد نرخ گذاری ها، بالا تر از خط SMA-5 (D1)، می تواند با ادامه یابی گرایش های فلت نرخ گذاری ها، در چشم اندازی میان مدت، همراه گردد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.7560، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.7470، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 0.7700
 • 3 مقاومت: 0.7660
 • 2 مقاومت: 0.7590
 • 1 مقاومت: 0.7560
 •  نرخ کنونی: 0.7515
 • 1 پشتیبنی: 0.7470
 • 2 پشتیبنی: 0.7300
 • 3 پشتیبنی: 0.7160
 • 4 پشتیبنی: 0.7070

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.