• کابینۀ شخصی

Bitcoin H-4 فشردگی نرخ گذاری ها تا کی ادامه خواهد یافت

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

به احتمال زیاد، سیگنال فروشی که در باره اش در مقاله ی قبلی، صحبت نموده بودیم (یعنی سقوط نرخ گذاری ها پایین تر از سطح 10000 نموداری)، در آینده ای نزدیک رخ خواهد داد. به موازات فشرده شدن نوسانات هفته ی اخیر، با شکل گیری کانالی از گرایش های افقی 12000–9000، برخورد نمودیم. احتمال بر این است، که در فاصله ی ما بین دو سطح این بازه با شکل گیری پیکربندی کندل ریزشی سه پله (مبنی برادامه یابی افت های فعلی) و یا الگوی مثلث افزایشی (مبنی برانعکاس یابی گرایش ها)، مواجه گردیم.

سیگنال فروش، شامل نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به ضلع زیرین الگوی کشف شده، خواهد بود. تنها در صورتی که نرخ گذاری ها، پایین تراز خط میانه ی کانال گرایشی ماه دسامبر سال 2017، افت نمایند. چنین افتی شاید تا سطح پشتیبانی 9000 نیز ادامه یابد. کمی دیرتر احتمال می رود، که پس از بروز چنین کاهشی ، با افزایش های مابعد نرخ گذاری ها تا سطح 12000 نیز برخورد نماییم. چنین افزایشی می تواند به شکل گیری پیکر بندی کندلی 3 دره و یا همان الگوی کف سه گانه، منجر شود. نفوذ نرخ گذاری ها به سطح مقاومت 12000، می تواند منجر به تحکیم یابی دوباره ی نرخ بیت کوین گردد.

اما در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح 9000 نموداری به موازات نفوذ خطوط شاخص stochastic پایین تر از %50 اشباع فروش، احتمال آغاز یابی دوره ای جدید از فشردگی های نوسانی نرخ این دارایی، مابین سطوح کانال گرایش های افقی 10000-8000، افزایش خواهد یافت. این محدوده با بازه ی تصحیحاتی %38.2 شبکه ی فیبوناچی نیز، هم سطح می باشد. لازم به ذکر است که این شبکه، طبق ضربان اصلی نرخ نوامبر - دسامبر سال 2017 بیت کوین ترسیم گردیده و دارای ابعاد سرنوشت سازی می باشد. نفوذ نزولی نرخ و عبورش از این محدوده، با افول نرخ این دارایی تا $ 6000 ادامه خواهد یافت. اما در صورتی که پس از برخورد با سطح 9000، انعکاس یابی افزایش نرخ گذاری ها را، مشاهده نماییم، احتمال رشد ما بعد نرخ گذاری ها، تا سطح 14000 نیز، افزایش خواهد یافت.

با توجه به نمودار 24 ساعته، تنها در صورت نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic، بالا تراز سطح %50 اشباع بازار، می توان با انعکاس صعودی و ادامه یابی افزایش های نرخی مواجه شد. برای خریداران، تنها تحکیم یابی نرخ گذاری ها بالا تر از ضلع زیرین (قرمز رنگ) الگوی مثلث افزایشی، با معنا و مفید خواهد بود. چرا که در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، پایین تر از این خط گرایشی، هر گونه تحکیمات نرخی، تصحیحاتی و موقت نام خواهند گرفت. با این وجود، تا قبل از نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به خط EMA-200 نمودار 24 ساعته، می توان با اطمینان خاطر، در انتظار افزایش دوباره ی نرخ گذاری های بیت کوین بنشست.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 12000.0، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 9000.0، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

 

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 14000.0
 • 3 مقاومت: 13500.0
 • 2 مقاومت: 13000.0
 • 1 مقاومت: 12000.0
 •  نرخ کنونی: 10344.00
 • 1 پشتیبانی: 9000.0
 • 2 پشتیبانی: 8000.0
 • 3 پشتیبانی: 6000.0
 • 4 پشتیبانی: 5000.0

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.