• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسانات نرخی به تاریخ 10.11.2020

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی EUR/USD

از دفعه گذشته به تاریخ 3 نوامبر که در مورد این جفت ارزی نوشته بودیم، گرایش نرخی نرسیده به مینیموم موضعی 1.1600 انعکاس پیدا کرده بود و افزایش را از سر گرفته شده بود. افزایش در میان مدت ادامه یافت و نرخ گذاری ها ماکسیموم 1.1880 را شکاندند. برخورد با ماکسیموم بعدی – 1.1920 افت قیمت یورو را به دنبال داشت که هنوز نیز ادامه داشته و تا قبل از افت دوباره دلار نیز متوقف نخواهد شد. نزدیکی فعلی قیمت به پشتیبانی 1.1780-1.1760 می تواند افزایش اصلاحی قیمت در کوتاه مدت را همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی آمریکا به دنبال داشته باشد. ماکسیموم پتانسیل افزایش اصلاحی مقاومت 1.1840-1.1860 به حساب می آید، که در صورت برخورد آتی قیمت با آن می تواند به از سر گیری روند نزولی بی انجامد. احتمال تصویب لایحه مالی بعدی کاهش یافته و به همین دلیل نیز، فعلا برای از سر گیری معاملات خرید یورو زود است.

 

جفت ارزی GBP/USD

این جفت ارزی نیز از دفعه گشته به تاریخ 3 نوامبر با مینیموم 1.2880 برخورد کرده بود و داشت از خط روند صعودی فاصله می گرفت. افزایش همراه با این انعکاس از سر گرفته شد و به شکست مابعد ماکسیموم 1.3160 نیز انجامید. قیمت پوند بر خلاف یورو هنوز به زیر ماکسیموم ها کشیده نشده، به همین دلیل، فعلا با در نظر گیری افت اصلاحی از مقاومت هدفی 1.3280، می توان برای از سر گیری معاملات خرید در حوالی 1.3160-1.3140 آماده شد. احتمالا افت اصلاحی تا این پشتیبانی ادامه خواهد یافت و بعد از اصابت با آن می توان با از سر گیری افزایش دوباره رو به رو شد. با توجه به ضربان شدید اخیرا شکل گرفته فعلا برای بازگشایی معاملات خرید کمی زود است. پتانسیل افزایش آتی تا مرز ماکسیموم 1.3460 می باشد.

 

جفت ارزی AUD/USD

این جفت ارزی نیز دقیقا راه یورو و پوند را طی کرد، البته با این اختلاف که همانند پوند، هنوز هم به زیر ماکسیموم نرفته. پتانسیل نزولی دلار استرالیا اصلاحی و موقت بوده و می تواند تا پشتیبانی 0.7240-0.7200 ادامه یابد. احتمالا برخورد آتی نرخ گذاری ها با این مینیموم، با از سر گیری افزایش قیمت دلار استرالیا همراه می گردد. عدم کاهش قیمت در آینده نزدیک تا این محدوده، مبنی بر ادامه یابی روند صعودی این جفت ارزی تا مرز 0.7340 و حتی 0.7400 خواهد بود.

 

جفت ارزی USD/MXN

از دفعه گذشته به تاریخ 3 نوامبر که در مورد این جفت ارزی نوشته بودیم، نرخ گذاری ها بعد از فشردگی نوسانی در محدوده 21.20-21.40 دچار ضربان شدند و پس از شکست این بازه، ابتدا تا مرز ماکسیموم 21.80-22.00 افزایش یافتند و سپس همراه با افت دلار در کل طیف بازار روند نزولی را آغاز نموده، مینیموم 20.80 را شکاندند و تا مرز سطح هیجانی 20.00 نیز کاهش یافتند. کاهش بیشتر از این پشتیبانی هیجانی تنها در صورت عمیق تر شدن افت دلار ایالات متحده و تصویب لایحه محرک مالی امکان پذیر است و می تواند قیمت این جفت ارزی را حتی بدون نیاز به افزایش قیمت نفت، تا مرز 19.40 نیز کاهش دهد. عدم تصویب محرک مالی و یا ادامه یابی خریداریی دارایی سیستم ذخایر فدرال، از افت بیشتر قیمت این جفت ارزی جلوگیری می نماید.