• کابینۀ شخصی

EURUSD H1 افزایش تصحیحاتی و موقت

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی قبلی، شکست مرز پایینی کانال گرایش های افزایشی 28 ژوئن، بر قوه ی تجاری فروشندگان یورو افزود. این افت تا خط ترند افزایشی ژوئن-ژوئیه ی سال جاری، ادامه یافت. اما دیرتر و در پی نفوذ کاذب نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی هدفی 1.1600، با انعکاس سعودی گرایش های نرخی این جفت ارزی، برخورد نمودیم. در حال حاضر نیز، با ادامه یابی افزایش های تصحیحاتی و موقت نرخ گذاری های یورو – دلار، مواجه می باشیم.

شکسته شدن خط ترند کاهشی و سطح پشتیبانی 1.1680، به موازات ورود مابعد خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1) به محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال تقویت یابی خریداران یورو، خواهد افزود. این افزایش تصحیحاتی بر فراز خط SMA-5 (H1)، می تواند به وسعت گیری ضربان افزایشی موقت 19 ژوئیه بی انجامد. این افزایش می تواند تست استقامتی مابعد سطح مقاومت 1.1700 را، به دنبال داشته باشد.این سطح تحت فشار خط EMA-200 نمودار 4 ساعته استقرار دارد.

تحکیمات آتی نرخ یورو – دلار، بر فراز خط EMA-200 (H4) و ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع خرید، می تواند با وسعت گیری افزایش تصحیحاتی یورو، تا خط ترند نزولی ماه ژوئیه همراه گردد. انعکاس یابی آتی نرخ گذاری ها پس از برخورد با خط مربوطه، احتمال افت مابعد نرخ یورو را، تا بازه ی نرخی 1.1660–1.1625 نیز، افزایش خواهد نمود. ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع خرید، احتمال تقویت یابی گرایش های نزولی را، افزایش خواهد نمود.

تحکیم یابی آتی نرخ گذاری ها بر فراز سطح هیجانی 1.1700، احتمال رشد مابعد نرخ یورو – دلار را، تا سطوح 1.1720–1.1744 و 1.1770–1.1790 نیز، افزایش می نماید. در صورت گیر افتادن نرخ گذاری ها، پایین تر از خط EMA-200 (H4) و نزدیک شدن خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی %50 اشباع بازار، می توان با از سر گیری گرایش های فلت نرخ گذاری ها، در چشم اندازی میان مدت، برخورد نمود.

افت آتی نرخ گذاری ها تحت فشار بازه ی نرخی 1.1770–1.1720، ادامه یابی گرایش های نزولی بلند مدت نرخ یورو – دلار را، به دنبال خواهد داشت. همواره به یاد داشته باشید، که بازه ی نرخی 1.1770–1.1720، از طریق خط SMA-5 نمودار 24 ساعته، پشتیبانی می گردد.

ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع فروش، احتمال شکسته شدن بازه ی نرخی 1.1574–1.1500 را، افزایش می نماید. در این بین، به مستقر بودن این بازه ی نرخی، بر فرار خط ترند افزایشی 2017-2018 نیز، توجه نمایید.

بدین سبب، تست استقامتی این پشتیبانی، به موازات خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع خرید، می تواند با وسعت گیری افزایش تصحیحاتی یورو – دلار، تا مقاومت خط SMA-5 (D1) و EMA-200 (D1)، مستقر بر سطوح 1.1700–1.1900، همراه گردد. این محدوده ی نرخی تحت فشار بازه ی مقاومتی ابر های شاخص ایچیموکو (D1) قرار دارد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.1673، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.1625، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.1744
 • 3 مقاومت: 1.1700
 • 2 مقاومت: 1.1680
 • 1 مقاومت: 1.1673
 •  نرخ کنونی: 1.1653
 • 1 پشتیبانی: 1.1625
 • 2 پشتیبانی: 1.1600
 • 3 پشتیبانی: 1.1574
 • 4 پشتیبانی: 1.1550

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.