• کابینۀ شخصی

EURUSD H1 چهارچوب افزایش تصحیحاتی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیشبینی مقاله ی قبلی، در پی خروج خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع فروش، به موازات نفوذ نرخ گذاری ها به خط ترند کاهشی با تحکیمات تصحیحاتی (موقت) نرخ یورو، برخورد نمودیم. این رشد نرخی تا سطح مقاومت هدفی 1.1625 ادامه یافت. اما در پی تست استقامتی خط SMA-5 (D1)، همانطور که انتظار می رفت با افت دوباره ی نرخ گذاری ها، برخورد نمودیم. این افت نرخی در پی ور.د خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic به محدوده ی اشباع فروش تقویت یافت. شکست بازه ی نرخی 1.1550–1.1500 نیز، با ادامه یابی گرایش نزولی اواسط آپریل، همراه گردید.

همواره با کاهش نرخ گذاری ها، تحت فشار این خط ترند نزولی مواجه می باشیم. بازگشت اخیر نرخ گذاری ها از مینیموم 1.1300، با تقویت یابی خریداران همراه گردید. اما بازگشت نرخ گذاری ها، در پی برخورد با خط EMA-200 (H1)، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1) به محدوده ی اشباع فروش، مبنی بر اتمام یابی ظرفیت افزایشی نرخ گذاری ها بوده و می تواند با افت کوتاه مدت نرخ گذاری های یورو – دلار نیز، همراه گردد. در صورت شکست سطح پشتیبانی 1.1400، می توان با تقویت یابی مابعد این افول در چهارچوب کانال گرایش افقی 1.1300–1.1445 نیز، برخورد نمود.

سطح 1.1400 از طریق خط ترند و خط SMA-5 نمودار 4 ساعته پشتیبلانی می گردد. در صورت شکست این خط می توان ا تقویت یابی کاهش نرخی یورو تا محدوده ی مینیموم 1.1345–1.1300 نیز، مواجه شد. خروج  اخیر خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع خرید بر شکل گیری چنین سناریویی در آینده ای میان مدت می افزاید. بدین سبب تحت فشار ابرهای ایچیموکو (H4) و خط گرایش نزولی ماه آگوست، می توان باادامه یابی افت نرخ گذاری ها نیز، رو به رو شد.

در چشم اندازی میان مدت می توان با شکل گیری گرایشی افقی نیز رو به رو شد. اما در صورت خروج نرخ گذاری ها از محدوده ی نرخی 1.1300–1.1445، می توان به تشخیص گرایش آتی نرخ گذاری ها نیز، پرداخت. نفوذ آتی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع فروش، به موازات گیر افتادن نرخ گذاری ها پایین تر از خط SMA-5 (H4) و سطح 1.1400، می تواند با تست مابعد مینیموم 1.1300 نیز، همراه گردد.

تحت فشار خط SMA-5 نمودار 24 ساعته و شکست سطح پشتیبانی 1.1300، با احتمال ادامه یابی گرایش نزولی برخورد خواهیم نمود.  خروج اخیر خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع خرید، احتمال تقویت یابی خریداران را افزایش نموده و همین امر نیز می تواند با ادامه یابی گرایش فلت نرخ گذاری ها نیز، همراه گردد. اما نفوذ آتی خطوط این شاخص نوسان گر به محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال شکسته شدن مقاومت 1.1445 خواهد افزود.

شکست این کقاومت میتواند با انعکاس یابی گرایش میان مدت نرخ گذاری ها همراه گردد. اما تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها به ابرهای شاخص ایچیموکو (D1) و سطوح 1.1630–1.1700 نموداری، گرایش های کلی نزولی خواهند بود. نفوذ نرخ گذاری ها به مینیموم 1.1300، بر احتمال ادامه یابی افت نرخی یورو – دلار، تا سطوح 1.1200 و حتی 1.1100 نیز، خواهد افزود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.1445، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.1400، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.1550
 • 3 مقاومت: 1.1500
 • 2 مقاومت: 1.1475
 • 1 مقاومت: 1.1445
 •  نرخ کنون: 1.1405
 • 1 پشتیبانی: 1.1400
 • 2 پشتیبانی: 1.1345
 • 3 پشتیبانی: 1.1300
 • 4 پشتیبانی: 1.1200

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.