• کابینۀ شخصی

EURUSD H4 سرنوشت فشردگی های نرخی چیست؟

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

همان طور که در مقاله ی قبلی ذکر شده بود، در پی نفوذ نرخ گذاری ها به خط SMA-5 (D1)، با تقویت یابی خریداران و افزایش نرخ گذاری های این جفت ارزی به میزان 250 نقطه ی نموداری، برخورد نمودیم.این افت نرخی تا سطح پشتیبانی 1.2200، ادامه یافت و همراه با تست استقامتی خط میانه ی کانال گرایش های افزایشی نوامبر 2017، با فشرده شدن نوسانات نرخی، مابین الگوی شکل گرفته ی (مثلث متقارن) و مابین سطوح دو محدوده ی نرخی 1.2240/1.2200-1.2445/1.2200، برخورد نمودیم.

در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.2330 نموداری، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)،  پایین تر از %80 اشباع خرید، می توان با افت تصحیحاتی نرخ گذاری ها، تا سطح 1.2300 نموداری نیز، مواجه شد. این سطح از طریق خط EMA-200 (H4)، پشتیبانی می گردد.

در صورت نفوذ نرخ گذاری ها پایین تر از خط EMA-200 (H4)، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، پایین تر از %20 اشباع فروش، می توان با تقویت یابی قوه ی فروشندگان، تا خط میانه ی کانال گرایش های افزایشی نوامبر 2017 و بازه ی نرخی 1.2240-1.2200 نیز، برخورد نمود.

در صورت بازگشت صعودی نرخ گذاری ها، پس از برخورد با خط EMA-200 (H4)، احتمال ادامه یابی افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری های یورو – دلار، تا سطوح مقاومت 1.2360-1.2400 نیز، افزایش خواهد یافت. به منظور اجرای معاملات کوتاه مدت، می توان از نفوذ خط SMA-5 به خط EMA-200 نمودار 4 ساعته، استفاده نمود.

نمودار 24 ساعته ی این جفت ارزی، فشردگی نرخ گذاری ها را، مشخص تر می نماید. در این بین با توجه به شکل گیری پیکربندی کندلی  شکل گرفته، می توان مقیاس تقریبی جهش نرخی مابعد را، بالا تر از ضلع بالایی مثلث یاد شده نیز، مشخص نمود. اما با وجود تحکیمات نرخ فعلی، بالا تر از خط SMA-5 (D1)،  با احتمال بروز کاهش های تصحیحاتی نرخ این جفت ارزی، تا خط میانه ی کانال گرایش های افزایشی نوامبر 2017 نیز، مواجه می باشیم.

در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.2240 و خط SMA-5 (D1), و به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، پایین تر از %20 اشباع خرید، احتمال تقویت یابی گرایش های افولی نرخ این جفت ارزی، تا سطوح 1.2200-1.2150 نیز، افزایش میابد. به وقوع پیوستن چنین سناریویی، تنها در صورت تحکیم یابی بلقوه ی نرخ میان مدت دلار ایالات متحده، امکان پذیر جلوه خواهد نمود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.2360، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.2330، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.2445
 • 3 مقاومت: 1.2430
 • 2 مقاومت: 1.2400
 • 1 مقاومت: 1.2360
 •  نرخ کنونی: 1.2343
 • 1 پشتیبانی: 1.2330
 • 2 پشتیبانی: 1.2300
 • 3 پشتیبانی: 1.2240
 • 4 پشتیبانی: 1.2200

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.