• کابینۀ شخصی

EURUSD H4 تست استقامتی مینیموم سه ماهه

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق بررسی های اخیر، تحت فشار خطوط EMA-200 و SMA-5، به موازات نرخ گذاری ها به سطح 1.2300 و نفوذ دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، پایین تر از %20 اشباع فروش، با تشدید یابی گرایش نزولی نرخ گذاری ها، تا سطوح پشتیبانی 1.2270-1.2240 ، برخورد نمودیم.

به دنبال تست استقامتی بازه ی پشتیبانی یاد شده، به موازات نفوذ نرخ گذاری ها به خطوط EMA-200 и SMA-5 (H4)، با تقویت یابی قوه ی خریداران یورو، تا مقاومت خط ترند گرایش های نزولی اواسط فوریه، برخورد نمودیم. در حال حاضر با تست پشتیبانی کانال گرایش های فلت 3 ماهه ی 1.2150-1.2550، مواجه می باشم. نفوذ نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.2150، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، پایین تر از %20 اشباع فروش این جفت ارزی، گرایش های نزولی نرخ گذاری های این جفت ارزی را تا سطح 1.2100 نموداری، تقویت خواهد نمود.

نفوذ نرخ گذاری ها به سطح مقاومت 1.2200 نموداری و نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، بالا تر از %20 اشباع فروش، به موازات تحکیمات مابعد نرخ گذاری ها بالا تر از خط SMA-5 (H4)، احتمال شکل گیری افزایش های تصحیحاتی نرخ این جفت ارزی را، تا سطح مقاومت 1.2300 نموداری، افزایش می نماید. کمی بالا تر از این سطح مقاومت، با عبور خط EMA-200 (H4)، برخورد خواهیم نمود. گیر افتادن نرخ گذاری های دلار ایالات متحده USDX، پایین تر از سطح 90.85 نموداری، و خط SMA-5 (USDX H4)، ادامه یابی افزایش آتی نرخ EURUSD را، امکان پذیر تر می نماید.

شکل گیری الگوهای گرایشی-انعکاسی، همانند (سر و شانه) و یا واگرایی ساده ی نرخ گذاری ها، در سقف بازار دلار USDX (H4)، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، پایین تر از %80 اشباع خرید دلار، می تواند منجر به ادامه یابی افزایش های تصحیحاتی و میان مدت نرخ یورو – دلار، در چهار چوب کانال گرایش های افقی 1.2150-1.2550 گردد.

اما ادامه یابی تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده USDX، بالا تر از سطح 90.85 (که به عنوان سقف کانال گرایش های افقی 3 ماهه ی 88.00-90.85 نیز به حساب می آید)، به موازات گیر افتادن نرخ گذاری های EUR/USD، پایین تر از سطح پشتیبانی و مینیموم موضعی 1.2150، می تواند یورو را تا مرز خط ترند گرایش های افزایش سال 2017 نیز، کاهش نماید. یعنی تا سطح پشتیبانی 1.2080.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.2200، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.2150، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:1.2500
 • 3 مقاومت:1.2400
 • 2 مقاومت:1.2300
 • 1 مقاومت:1.2200
 •  نرخ کنونی: 1.2180
 • 1 پشتیبانی: 1.2150
 • 2 پشتیبانی: 1.2100
 • 3 پشتیبانی: 1.2080
 • 4 پشتیبانی: 1.2000

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.