• کابینۀ شخصی

EURUSD H4 افزایش در چهار چوب گرایش فلت

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی قبلی، با افت تصحیحاتی نرخ گذاری ها، برخورد نمودیم. سپس در پی تست پشتیبانی خط EMA-200 (H4)، با افزایش نرخ گذاری ها نیز، رو به رو گردیدیم. پس از نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، بالا تر از %80 اشباع خرید، گرایش های افزایشی تقویت یافتند و با افزایش نرخ یورو – دلار، تا سطوح 1.2445-1.2470 نیز، برخورد نمودیم.

در حال حاضر با تحیکمات تصحیحاتی نرخ گذاری ها بالا تر از خطوط EMA-200 و SMA-5 نمودار 4 ساعته، مواجه می باشیم. در این بین با توجه به بالا زدن خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، بالا تر از %20 اشباع فروش، با احتمال ادامه یابی افزایش های تصحیحاتی، در چهار چوب کانال گرایش های افقی 1.2270-1.2360، رو به رو می باشیم. در صورت ادامه یابی چنین سناریویی تا عبور خط SMA-5 از خط EMA-200، می توان با ادامه یابی افزایش های میان مت نرخ یورو – دلار، برخورد نمود.

در صورت اسقرار نرخ گذاری ها تحت فشار خطوط  EMA-200 و SMA-5، به موازات نفوذ دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، پایین تر از %20 اشباع فروش، می توان با تشدید یابی گرایش نزولی نرخ گذاری ها، تا سطوح پشتیبانی 1.2270-1.2240 نیز، برخورد نمود.

با توجه به نمودار 24 ساعته، افت تصحیحاتی نرخ این جفت ارزی تحت فشار خط SMA-5 (D1)، در چهار چوب افزایش های بلند مدت مابین سطوح کانال گرایش های افقی 1.2150-1.2550، واضح تر به نظر خواهد رسید. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به سطح 1.2300، به موازات استقرار یابی مابعد نرخ، پایین تر از خط میانه ی کانال گرایش های افزایشی ماه ژوئن 2017 و نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، پایین تر از %20 اشباع فروش، می توان با تقویت یابی گرایش های نزولی نرخ گذاری ها، تا محدوده ی پشتیبانی 1.2240-1.2200 نیز، برخورد نمود.

در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از خط SMA-5 (D1) و سطح 1.2400، به موازات افزایش اشباع خرید، بالا تر از %80 اشباع خرید، بروز کاهش های عمیق نرخ گذاری ها، بعید خواهد گردید. به منظور بروز چنین سناریویی و بروز افزایش های میان مدت در چهار چوب کانال گرایش های افقی 1.2150–1.2550، می بایست در انتظار موج دوباره ای از افت دلار ایالات متحده بنشست.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.2335، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.2300، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.2550 
 • 3 مقاومت: 1.2500 
 • 2 مقاومت: 1.2400 
 • 1 مقاومت: 1.2335 
 •  نرخ کنونی: 1.2327
 • 1 پشتیبانی: 1.2300 
 • 2 پشتیبانی: 1.2240 
 • 3 پشتیبانی: 1.2200 
 • 4 پشتیبانی: 1.2150

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.