• کابینۀ شخصی

EURUSD H4 افزایش تصحیحاتی در حال انعکاس یابی است

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیشبینی های مقاله ی قبلی، ورود دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، به محدوده ی اشباع خرید، افزایش تصحیحاتی وسعت یافت و رشد نرخی تحت پشتیبانی خط SMA-5 (H4)، ادامه یافت. این افزایش تا مقاومت هدفی1.1627 نموداری ادامه یافت. اما خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع فروش، تحکم یابی مابعد نرخ گذاری ها را، به دنبال داشت. همانطور که پیش بینی نموده بودیم، ورود مابعد خطوط این شاخص نوسان گر به محدوده ی اشباع خرید، تست استقامتی مقاومت هیجانی 1.1700 را، به دنبال داشت. اما در پی این برخورد، با انعکاس گرایش میان مدت برخورد نمودیم. در حال حاضر نیز، با وسعت یابی کاهش تصحیحاتی نرخ گذاری ها، در چهارچوب کانال گرایش افزایشی اواسط آگوست، مواجه می باشیم.

نمودار 4 ساعته، نمایان گر تحکیمات میان مدت نرخ یورو بوده و ادامه یابی این افزایش نرخی، تحت پشتیبانی خط EMA-200 (H4) و خروج خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، از محدوده ی اشباع فروش،  بسیار امکان پذیر جلوه می نماید. تقویت یابی این سناریو می تواند با شکست مرز بالایی کانال افقی 1.1585-1.1630 همراه گردد. تا قبل از خروج خطوط شاخص نوسان گر، از این محدوده، می توان با ادامه یابی گرایش افقی نرخ گذاری ها، برخورد نمود. اما در صورت ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع فروش، به موازات افت نرخ گذاری ها پایین تر از خط EMA-200 (H4)، می توان با تست استقامتی مابعد مینیموم موضعی 1.1585 نیز، برخورد نمود. نفوذ خط SMA-5 (H4)، به پشتیبانی خط EMA-200 (H4)، بر احتمال وسعت یابی افت تصحیحاتی نرخ گذاری ها، خواهد افزود. شکست مینیموم 1.1585 با افت مابعد نرخ یورو – دلار، تا سطح 1.1530 همراه خواهد گردید.

خروج به زود خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع خرید، می تواند با افت نرخ گذاری ها همراه گردد. بدین سبب، در صورت گیر افتادن نرخ گذاری ها، تحت فشار خط SMA-5 (D1)، می توان با سقوط میان مدت نرخ یورو – دلار، برخورد نمود. فشار ابر های ایچیموکو و خط SMA-200 (D1)، می تواند براحتمال شکل گیری این افت، بی افزاید. افت نرخ گذاری ها تا پشتیبانی 1.1300، تنها در صورت ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع فروش امکان پذیر خواهد بود. تا قبل از بروز چنین افتی می توان با ادامه یابی گرایش افقی میان مدت نرخ گذاری ها، برخورد نمود.

بازگشت صعودی نرخ گذاری ها در پی برخورد با سطح پشتیبانی 1.1500 می تواند با ادامه یابی گرایش فلت نرخ گذاری ها، همراه گردد. اما در صورت ورود دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع خرید، گرایش افزایشی میانه ی آگوست تقویت خواهد یافت. نزدیک ترین افت های میان مدت نرخ یورو – دلار می توانند در پی اصابت با خط ترند افزایشی 2017-2018، متوقف گردند.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.1630، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.1600، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.1700
 • 3 مقاومت: 1.1680
 • 2 مقاومت: 1.1650
 • 1 مقاومت: 1.1630
 •  نرخ کنونی: 1.1613
 • 1 پشتیبانی: 1.1600
 • 2 پشتیبانی: 1.1585
 • 3 پشتیبانی: 1.1550
 • 4 پشتیبانی: 1.1500

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.