• کابینۀ شخصی

EURUSD H4 تست استقامتی خط ترند افزایشی. آیا افت نرخی متوقف خواهد شد؟

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، در پی تست استقامتی مقاومت کانال افزایشی، با انعکاس یابی گرایش نرخی مواجه شدیم. همانطورکه انتظار می رفت، فاصله گیری شدید خط SMA-5 (H4)، از پشتیبانی خط EMA-200 (H4)، منجر به شکل گیری افت تصحیحاتی نرخ گذاری ها گردید. و در پی خروج خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، از محدوده ی اشباع خرید، گرایش نزولی سرعت گرفت. این افت تا پشتیبانی خط SMA-5 (H4) و سطح 1.1650 ادامه یافت.

بدین سبب بازگشت نرخ گذاری ها از مقاومت خط EMA-200 (H4) و سطح هیجانی 1.1800، با افت نرخ گذاری ها همراه گردید. خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع خرید، به عنوان عامل اصلی بروز این روند نرخی به شمار می آید. افت مابعد نرخ گذاری ها پایین تر از سطح 1.1600 با شدت یابی گرایش نزولی همراه گردید. دیرتر و در پی نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع فروش، این افت به شکست سطح هیجانی 1.1500 نیز انجامید. (در مقاله ی قبلی این سطح به عنوان آخرین پشتیبانی موجود، مندرج گردیده.

در حال حاضر خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، در حال ورود به محدوده ی اشباع فروش می باشند. و همین امر نیز می تواند با تست استقامتی مابعد سطح پشتیبانی 1.1400، همراه گردد. شکست این سطح می تواند افزایش تصحیحاتی مابعد نرخ گذاری ها را، به دنبال داشته باشد. اما گیر افتادن نرخ گذاری ها پایین تر از سطح 1.1400، بر احتمال افت آتی نرخ یورو، تا سطوح 1.1360–1.1330 نیز، خواهد افزود. این افت می تواند در پی اتمام یابی افزایش تصحیحاتی (موقت) به زود نرخ گذاری ها، به وقوع بپیوندد.

خروج مابعد خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) از محدوده ی اشباع فروش و یا بازگشت زود هنگام خطوط این شاخص از محدوده ی %20 اشباع فروش می تواند با شکل گیری افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها، تا سطح 1.1460 (مقاومت ابر های ایچیموکو H4) و حتی سطح مقاومت هیجانی 1.1500 نیز، همراه گردد. علاوه بر این، فاصله گیری شدید خط SMA-5 (H4)، از مقاومت خط EMA-200 (H4)، بر احتمال بروز افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها، در آینده ای نزدیک نیز، می افزاید. همین امر می تواند منجر به توقف موقت گرایش نزولی نرخ گذاری ها گردد.

در نمودار 24 ساعته، با تست استقامتی خط ترند افزایشی 2017-2018 مواجه می باشیم. ورود اخیر خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، به محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال ادامه یابی افت میان مدت نرخ EUR/USD می افزاید. چنین امری تنها در صورت گیر افتادن نرخ گذاری ها، پایین تر از خط مربوطه امکان پذیر خواهد بود. در صورت ورود دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع فروش، می توان با تحکیم یابی مابعد یورو، پس از نفوذ کاذب نرخ گذاری ها به بازه ی پشتیبانی 1.1350–1.1300 نیز، مواجه شد.

بدین سبب، انعکاس یابی نرخ گذاری ها، در پی برخورد با سطوح پشتیبانی یاد شده، حتی پس از شکست سطح 1.1400 نیز می تواند افزایش تصحیحاتی نرخ یورو را، به دنبال داشته باشد. این افزایش موقت می تواند تا مقاومت خط SMA-5 (D1) و سطوح 1.1450–1.1500 نیز، ادامه یافته و در پی خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع فروش، به وقوع بپیوندد. تست استقامتی دوباره ی مقاومت 1.1600 و خط ترند نزولی آگوست، در صورت ورود مابعد خطوط شاخص نوسان گر یاد شده، به محدوده ی اشباع خرید، امکان پذیر خواهد بود.

شکل گیری چنین سناریویی بر احتمال تست استقامتی مابعد ابر های ایچیموکو (D1) افزوده و می تواند تا خط ترند نزولی ماه آپریل و مقاومت 1.1650–1.1700 نیز، ادامه پیدا کند. علاوه بر این فاصله گیری شدید خط SMA-5 (D1)، از مقاومت خط EMA-200 (D1)، بر احتمال بروز افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها در چشم اندازی کوتاه مدت نیز، می افزاید. در این بین به یاد داشته باشید، که گیر افتادن نرخ گذاری ها پایین تر از خط ترند افزایشی 2017–2018، به روند کاهشی نرخ گذاری ها شدت خواهد بخشید. چنین افتی می تواند تا مینیموم موضعی معاملات 1.5 سال پیش (1.1300) نیز، ادامه یابد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.1450، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.1400، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.1650
 • 3 مقاومت: 1.1600
 • 2 مقاومت: 1.1500
 • 1 مقاومت: 1.1450
 •  نرخ کنونی: 1.1419
 • 1 پشتیبانی: 1.1400
 • 2 پشتیبانی: 1.1350
 • 3 پشتیبانی: 1.1300
 • 4 پشتیبانی: 1.1200

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.