• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۵.۰۸.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان، داده های ماه آگوست، در رابطه با شاخص شرایط کسب وکار از IFO
ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان، داده های ماه آگوست، در رابطه با شاخص ارزیابی شرایط جاری از IFO
ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان، داده های ماه آگوست، در رابطه با شاخص انتظارات اقتصادی از IFO
همراه با آغاز جلسات معاملاتی اروپا، توجه اکثریت بازار، به داده های دریافتی از دانشگاه IFO آلمان، معطوف خواهد گشت. رشد آتی داده های در پیش رو، با تحکیمات نرخی واحد ارزی یورو، همزمان با انتشار داده های مورد نظر، همراه خواهد بود. هرچند، که بروز احتمالات مبنی بر دریافت داده های تضعیف کننده، سبب کاهش تمایل سرمایه گذاران، به منظور استفاده از واحد ارزی مربوطه خواهد گشت. داده ی مربوطه، از درجه ی اهمیت متوسطی برخوردار بوده، ولی در صورت ابراز تغییرات بلقوه در میزان این شاخص، رشد سطح فعالیت های معاملاتی این واحد ارزی، مبرم خواهد بود.

ساعت ۱۵:۳۰  واحد ارزی دلار ایالات متحده، داده های ماه جولای، در رابطه با تغییرات حجم شفارش های دریافتی، خرید اجناس بادوام
با توجه به افزایش سریع نرخ این شاخص در طی ماه اخیر، احتمال کاهش میزان داده ی در پیش رو، افزایش یافته است. همچنین یادآورم، که کاهش تصحیحاتی، پس از افزایش سریع سطح شاخص، همیشه سبب ایجاد فشار نرخی بر واحد ارزی، نخواهد گردید.
واحد ارزی دلار ایالات متحده، همایش اقتصادی جکسون هول (آگوست)
ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده، سخن رانی رئیس هیأت مدیره ی سیستم ذخایر فدرال، خانم جانت یلن (آگوست)

ساعت ۲۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا، سخن رانی رئیس بانک مرکزی اروپا؛ ماریو دراگی
سخن رانی روأسای سیستم ذخایر فدرال ایالات متحده و همچنین بانک مرکزی اروپا، در طی همایش مربوطه، توان شایانی، به منظور افزایش فعالیت های معاملاتی واحد های ارزی مربوطه را در سطح بازار، دارا می باشد. به همین دلیل نیز، می بایست، توجه بیشتری به چگونگی نظرات متخصصین در رابطه با محتویات سخن رانی های مربوطه، نمود. به عنوان مثال، یکی از مهمترین موارد، شامل اطلاعات مربوط به تغییرات جهت یابی سیاست گذاری های آتی بانک مرکزی اروپا، از زبان ماریو دراگی می باشد.