• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار ارز به تاریخ ۱۸.۰۷.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۱:۴۵ واحد ارزی دلار استرالیا- شاخص نرخ کالا برای مصرف کننده
در طول اجرای معاملات صبح سه شنبه به تاریخ ۱۸ جولای، خواهشمند توجه بازرگانان به گزارش سه ماهه ی مربوط به تورم در نیوزلند می باشم. یادآورم که در طول سه ماه اول، این شاخص به میزان حد اکثر خود، نسبت به داده ی سه ماه اخیر ٪۱ و همچنین نسبت به داده های سالیانه ٪۲.۲ افزایش یافته. وقوع این پدیده به عنوان نتیجه ی کاهش یافتن سرعت رشد اقتصادی، عاملی منطقی می باشد. اگر چه واکنش آتی بازار، ربطی مستقیم با چگونی کاهش سرعت این شاخص، خواهد داشت. 
ساعت ۰۱:۴۵ واحد ارزی دلار استرالیا- بیانیه ی نشست سران بانک ذخایر مرکزی استرالیا در رابطه با سیاست گذاری های وامی و مالی
این بیانیه شامل اطلاعات بسیار مهمی بوده و مهمترین آنها مربوط به بهبود شرایط اقتصادی در منطقه می باشد. اگر چه، گزارش مربوطه، تنها دو هفته پس از وقوع این نشست انتشار خواهد یافت و بدین ترتیب، بروز این امر باعث کاهش مسلم درجه ی اهمیت این گزارش خواهد شد. به همین دلیل، نشر آتی گزارش مربوطه تأثیر چندانی بر اوضاع بازار نخواهد گذاشت. 
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- شاخص نرخ کالا برای مصرف کننده
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- شاخص بنیادی نرخ کالا برای مصرف کننده
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- شاخص نرخ خرده فروشی
در طول اجرای معاملات پلتفورم اروپا، تمرکز اکثر بازرگانان بر گزارش مربوط به تورم در بریتانیا خواهد بود. همچنین یادآورم، که شاخص سالانه ی مربوطه، هم اکنون در حال رشدی مداوم با سرعتی افزون می بوده. گر چه در صورت مقایسه ی ماه به ماه این شاخص با شاخص های پیشین، شاهد کاهش سرعت رشد شاخص تورم در بریتانیا می باشیم. اما با توجه به این ارزیابی، کاهش ماهانه ی اخیر این شاخص دلیل مبرمی بر کاهش آتی شاخ سالانه ی پیش رو بوده و تأثیری منفی بر واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا خواهد گذاشت. با این وجود و با استفاده از برآورد داده های سالانه و با توجه به رشد کنونی تورم در این کشور، می توان شاهد پایداری فعلی این واحد ارزی بود. 
ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- شاخص نرخ کالا برای مصرف کننده
ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- شاخص بنیادی نرخ کالا برای مصرف کننده
اتحادیه اروپا نیز در رابطه با نرخ رشد تورم در منطقه، گزارشی تدارک دیده. و از این لحاظ، که این داده مبنی بر ارزیابی نهایی بازار می باشد، تنها با بررسی دوباره ی داده های پیشین، می تواند دلیل افزایش میزان فعالیتهای تجاری واحد ارزی یورو را مشاهده نمود. در صورت تثبیت داده های مربوط به ارزیابی پیشین، می توان با واکنشی خنثی و سرد از سوی اعضای بازار رو به رو شد. 
ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- داده های دانشگاه ZEW، در رابطه با شاخص تمایلات در حوزه ی اشتغال
ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان- داده های دانشگاه ZEW، در رابطه با شاخص تمایلات در حوزه ی اشتغال
ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان- داده های دانشگاه ZEW، در رابطه با شرایط کنونی
خواهشمند توجه بازرگانان به نشر گزارش دانشگاه ZEW، در رابطه با شاخص تمایلات در حوزه ی اشتغال اتحادیه اروپا و همچنین آلمان می باشم. رشد آتی این شاخص، تأثیری مثبت بر نرخ واحد ارزی یورو خواهد گذاشت. با این وجود لازم به ذکر است، که شاخص مربوط به تمایلات در حوزه ی اشتغال در کشور آلمان، که مربوط به ماه ژوئن می بوده، در حال افت میباشد و بدین سبب باعث سست شدن آتی نرخ واحد ارزی یورو خواهد شد. 
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- شاخص نرخ واردات
با شروع جلسات معاملاتی پلتفورم آمریکا، می بایست به داده های شاخص نرخ واردات در این کشور توجه بیشتری نمود. تغییرات ناگهان این شاخص، می تواند باعث بروز تاثیری کوتاه مدت بر ظرفیت سرعت رشد تورم در این کشور شده و بدین سان، رشد آتی شاخص میزان واردات، می تواند به عنوان پشتیبان کوتاه مدتی از نرخ واحد ارزی دلار ایالات متحده به حساب آید.  
واحد ارزی دلار نیوزلند- بروز تغییرات در میزان نرخ جهانی محصولات لبنیاتی
در اواخر این روز معاملاتی، شاهد انتشار گزارش مبنی بر بروز تغییرات میزان نرخ جهانی محصولات لبنیاتی نیوزلند خواهیم بود. رشد آتی شاخص مورد نظر، دارای تأثیری کند، اما مثبت بر دلار نیوزلند خواهد بود. بدین سبب، در صورت نشر داده های غیرمنتظره ی مبنی بر رشد این شاخص، شاهد تحکیم بلقوه ی نرخ این واحد ارزی خواهیم شد.