• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار ارز به تاریخ ۲۱.۰۷.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۵:۴۰ واحد ارزی دلار استرالیاـ سخن رانی معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا
این گزارش از درجه ی اهمیت متوسطی برخوردار است. هرچند که بازرگانان مشغول معامله با واحد ارزی دلار استرالیا، به هر حال نیازمند محاسبه ی داده های این گزارش، به منظور تنظیم معاملات آتی، خواهند بود. 
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- حجم خالص وجوه قرضه ی دولتی
در طول گذر جلسات معاملاتی اروپا در روز جمعه، شاهد نشر گزارشی با درجه ی اهمیتی متوسطی خواهیم بود. گزارش مربوطه مبنی بر میزان تغییرات در سطح نیاز دولت  به دریافت وجوه قرضه می باشد. رشد ادامه دار شاخص این داده، تأثیری منفی بر واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا خواهد گذاشت. همان طور که کاهش ممکن این شاخص نیز، می تواند باعث تحکیم کوتاه مدت نرخ پوند گردد. همچنین یادآورم که احتمال افزایش میزان فعالیت معاملاتی این واحد ارزی در پی نشر گزارش مربوطه، بسیار ناچیز خواهد بود. 
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا- شاخص نرخ کالا برای مصرف کننده
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا- شاخص اصلی نرخ کالا برای مصرف کننده
همراه با آغاز جلسات معاملاتی آمریکا، تنها به بررسی مهمترین گزارش خواهیم پرداخت. این گزارش شامل نشر داده های مربوط به نرخ تورم در کانادا می باشد. همچنین یادآورم که میزان درصدی نرخ بهره ی بانکی، پس از ارائه ی نتایج نشست سران بانک مرکزی این کشور همواره تعیین و تثبیت شده است. به همین دلیل، افت غیر قابل منتظره ی سرعت رشد تورم در کانادا، می تواند با واکنش متشنج بازار آتی، مبنی بر بحرانی بودن موقعیت کنونی همراه باشد. همان طور که ملزوم است، خواهشمند جلب توجه بازرگانان به محتویات داده ها ی گزارش مربوطه می باشم. در طول انتشار این داده، منتظر افزایش میزان فعالیت های معاملاتی این واحد ارزی در بازار خواهیم بود. هرچند که جهش افزون شاخص مربوطه، تنها در صورت استقرار داده های پیشین،در محدوده ای بسیار دور از بازه ی احتمالات ذکر شده، میسر خواهد بود.