• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار ارز به تاریخ ۲۵.۰۷.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

با توجه به کمبود گزارش های پیش رو، در طول جلسات معاملاتی آسیا، به تحلیل پس زمینه ی خبری جلسات معاملاتی اروپا خواهیم پرداخت. 

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- داده های IFO در رابطه با شاخص محیط کسب و کار
ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- داده های IFO در رابطه با ارزیابی موقعیت فعلی
ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- داده های IFO  در رابطه با شاخص انتظارات اقتصادی

نگرش حقیقی گوینده ی این است، که در طول جلسات معاملاتی اروپا نیز، با پس زمینه ی خبری بسیار کم رنگی روبه رو خواهیم بود. به دین سان، انتظار بروز نوسانات در متن فعالیت های معاملاتی واحد ارزی یورو ناچیز می باشد. هرچند خواهشمند جلب توجه بازرگانان به انتشار گزارش های مربوط به میزان شاخص های اقتصادی کلان در رابطه با سطح تمایلات و شرایط کسب و کار در آلمان می باشم. رشد آتی شاخص های مورد نظر، به عنوان پشتیبانی معتبر از استحکام نرخی واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا به حساب می آید. همچنین رشد فعالیت های معاملاتی این واحد ارزی در طول وقوع جلسات معاملاتی اروپا، همواره امکان پذیر می باشد. 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- شاخص اعتماد مصرف کننده
ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- شاخص تولیدات، دریافت شده از بانک فدرال رزرو ریچموند (FRB Richmond) 

تا به کنون شاهد برخورداری شاخص اعتماد مصرف کننده از سطحی بالا و پایداری شکست ناپذیرش بوده ایم. هر چند، که در طول سه ماه اخیر، شاهد بروز افزایش نرخ این شاخص نیز نمی باشیم. بدین طریق، بروز هر گونه کاهش در نرخ این شاخص به صورت ناگهان، موجب ابراز فشار زیادی بر نرخ دلار ایالات متحده خواهد شد. چنان که این افت ممکن، بیانگر تجدید به زود نرخ  شاخص اعتماد مصرف کننده بوده، که تا ماه مارچ سال ۲۰۱۷ شاهد بهبودی و رشد پایدارش بوده ایم. همچنین لازم به ذکر است، که در صورت رشد داده های پیشتر یاد شده، شاهد تحکیم نرخ واحد ارزی دلار ایالات متحده خواهیم بود.