• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار ارز به تاریخ ۲۸.۰۷.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۲:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن- شاخص نرخ مصرف کننده 
ساعت ۰۲:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن-  شاخص نرخی تولیدات ناخالص داخلی
ساعت ۰۲:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن- شاخص نرخ هزینه ی نیروی انسانی

در طول آخرین روز معاملاتی این هفته، می بایست توجه بیشتری به گزارش مربوط به نرخ تغییرات سرعت رشد تورم در ژاپن نمود. داده های دوماهه ی شاخص سالیانه ی نرخ مصرف کننده، در حال حاضر ثابت در حد ٪۰.۴ قرار دارد. در همین حال، میزان شاخص نرخ مصرف کننده بدون حساب قیمت محصولات تازه نیز، به سطح ٪۰.۴ دست یافته است. همچنین نوسان های متعددی در نرخ شاخص مربوطه، از ماه ژانویه ی سال پیش تا به کنون دیده شده اند . به همین دلیل، افزایش آتی سرعت رشد داده های پیشتر یاد شده، همراه با ایجاد تأثیرات مفیدی بر نرخ واحد ارزی ین ژاپن خواهد بود.

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان- شاخص نرخ مصرف کننده  
ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان- شاخص موزون نرخ مصرف کننده  

همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی اروپا، تمرکز اکثریت بازار به نشر داده های مربوط به تغییرات نرخ سرعت رشد تورم در آلمان می باشد. گزارش مربوطه مقدماتی بوده و دارای درجه ی اهمیت افزونی می باشد. کاهش ناگهانی نرخ این شاخص، همراه با بروز فشار قابل ملاحضه ای بر نرخ واحد ارزی یورو خواهد بود. همچنین لازم به یادآوریست، که در طول انتشار داده های پیشتر یاد شده، افزایش نوسان های تجاری واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا ممکن خواهد بود.

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا- تجدید نرخ تولیدات ناخالص داخلی
کمی دیرتر، داده های مربوط به تجدید نرخ تولیدات ناخالص داخلی در کانادا به عرضه خواهند رسید. به دلیل اینکه گزارش مربوطه مبنی بر داده های سه ماهه نمی باشد، از درجه ی اهمیت متوسطی نیز برخوردار نخواهد بود. اما با وجود اینکه شاخص سالیانه ی این داده در طول ۲ ماه اخیر دارای سرعت رشدی افزونی بوده، کاهش ناگهانی و یا افزون نرخ این شاخص، سبب حراج شدن واحد ارزی دلار کانادا در سطح بازار خواهد شد. 

ساعت ۱۵:۳۰ دلار ایالات متحده- تجدید نرخ تولیدات ناخالص داخلی در طول سه ماه
ساعت ۱۵:۳۰ دلار ایالات متحده- شاخص نرخی تولیدات ناخالص داخلی
ساعت ۱۵:۳۰ دلار ایالات متحده- شاخص نرخ هزینه ی نیروی انسانی

در همین حال، شاهد نشر داده های سه ماه دوم سال جاری، در رابطه با تغییرات نرخ سرعت رشد تولیدات ناخالص داخلی در آمریکا خواهیم بود. این گزارش مقدماتی بوده و بدین شکل باعث افزایش اهمیت داده های پیشتر یاد شده خواهد شد. کاهش آتی نرخ رشد شاخص های مورد نظر، کمبود میزان پایداری اقتصادی ایالات متحده را فاش کرده، که به نوبه ی خود، احتمال کاهش آتی نرخ بهره ی بانکی را به دست سران FRS USA افزایش خواهد داد. به این دلیل، دریافت داده های تضعیف کننده در متن شاخص های پیشین، باعث افت نرخی دلار ایالات متحده خواهد گشت.

ساعت ۱۵:۳۰ دلار ایالات متحده- داده های دانشگاه میشیگان در رابطه با نرخ شاخص تمایلات مصرف کننده
آخرین گزارش پیش رو و مربوط به جلسات معاملاتی روز جمعه، در رابطه با داده های دانشگاه میشیگان در رابطه با نرخ شاخص تمایلات مصرف کننده، خواهد بود. همواره یادآورم، که گزارش های مقدماتی این شاخص با نشان دادن حداقل میزان نرخی در طول ۸ ماه اخیر، موجب کاهش قابل توجهی در نرخ کنونی این شاخص شدند. تثبیت این داده ی مقدماتی، مسلما تأثیری ناگوار بر نرخ واحد ارزی دلار ایالات متحده خواهد گذاشت.