• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار ارز به تاریخ ۰۱.۰۸.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۷:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا- تصمیمات بانک ذخایر ملی استرالیا در رابطه با میزان ماه آگوست نرخ بهره ی بانکی در این کشور
ساعت ۰۷:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا- بیانیه ی الحاقی بانک ذخایر ملی استرالیا
در طول اولین روز آگوست، منتظر انتشار داده های بانک ذخایر ملی استرالیا در رابطه با تغییرات در میزان نرخ بهره ی بانکی در این کشور می باشیم. هرچند که احتمال متخصصین مبنی بر اجتناب  بانک ذخایر ملی استرالیا، به منظور ایجاد تغییرات در میزان نرخ بهره ی بانکی می باشد. بدین سبب تمرکز اکثریت بازار به انتشار بیانیه ی الحاقی سران هیات مدیره ی این بانک، جلب خواهد گشت. مسلما در طی انتشار نتایج رأی گیری تصمیمات مربوط به میزان نرخ بهره و بیانیه ی الحاقی بانک مرکزی، احتمال افزایش فعالیت های معاملاتی این واحد ارزی شایان می باشد. 

ساعت ۱۰:۵۵ یورو آلمان- سطح بی کاری، داده های ماه جولای
در طول اجرای جلسات معاملاتی اروپا، با نشر گزارش مربوط به اوضاع بازار کار در آلمان مواجه خواهیم شد. همواره یادآورم، که  در صورت در نظر نگرفتن کاهش کلی سطح بی کاری در طول ماه ژوئن، تعداد جمعیت بی کار در سطح کشور اخیرا در حال افزایش است. به همین دلیل نیز، احتمال افت نرخ یورو در صورت رشد آتی این روند، افزون خواهد بود. 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- داده ها ی ماه جولای PMI در رابطه با شرایط حوزه ی تولیدات
کمی دیرتر، بریتانیا به انتشار داده ها ی ماه جولای PMI در رابطه با شرایط حوزه ی تولیدات، خواهد پرداخت. کاهش ممکن این شاخص، با بروز تأثیرات منفی بر واحد ارزی پوند استرلینگ، همراه خواهد بود. بدین سبب، کاهش آتی شاخص مورد نظر و دریافت داده های تضعیف کننده، موجب به حراج رسیدن این واحد ارزی، در سطح بازار خواهد گشت. 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپاـ تغییر حجم تولیدات ناخالص داخلی در طول سه ماه دوم سال
در طول اجرای جلسات معاملاتی اروپا، شاهد نشر داده های مقدماتی مربوط به تغییر حجم تولیدات ناخالص داخلی در طول سه ماه دوم سال نیز خواهیم گشت. رشد سالیانه و یا حتی ۳ مه به ۳ ماه میزان شاخص مربوطه، توان پشتیبانی قابل ملاحظه ای از نرخ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا را دارا می باشد.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- شاخص پایه ی مخارج مصرف خصوصی، مربوط به ماه ژوئن
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- تغییرات سطح مخارج جمعیت، مربوط به ماه ژوئن
همراه با بازگشایی بانک های ایالات متحده، توجه بازرگانان به داده های مربوط به شاخص پایه ی مخارج مصرف خصوصی، مربوط به ماه ژوئن، متمرکز خواهد گشت. کاهش آتی میزان این شاخص، چندان مبنی بر افزایش فقر نبوده و بیشتر نمایانگر نبود اعتماد شهروندان به شرایط آتی کشور می باشد. در صورت بروز چنین روندی، افت آتی واحد ارزی دلار ایالات متحده، حتمی خواهد بود.

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا- شاخص ماه جولای PMI در رابطه با شرایط حوزه ی تولیدات.
نشر گزارش مربوط به سطح فعالیت های تجاری حوزه ی تولیدات، توجه سرمایه گذاران و بازرگانان را به خود جلب خواهد نمود. همان طور که کاهش آتی این شاخص سبب ایجاد فشار بلقوه ای بر نرخ واحد ارزی دلار کانادا خواهد گشت. همواره یادآورم، که در طول ماه می و ژوئن و پس از وقوع رشدی مضاف، شاخص مورد نظر دچار افت گردید. 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- شاخص تولیداتی ISM ماه جولای
کمی دیرتر با انتشار داده ی مربوط به نرخ تغییرات در میزان شاخص تولیداتی ISM ماه جولای مواجه خواهیم گشت. پس از افزایش ناگهان سرعت رشد این شاخص در ماه ژوئن، احتمال بر کاهش میزان ماه جولای  این شاخص می باشد. لازم به یادآوریست، که رشد این شاخص، تأثیری مثبت بر نرخ واحد ارزی دلار ایالات متحده خواهد نمود. همچنین احتمال بروز فشاری مزمن بر نرخ این واحد ارزی، در صورت کاهش ادامه دار میزان این داده، چندان ممکن نخواهد بود. 

واحد ارزی دلار نیوزلند- تغییر میزان شاخص جهانی نرخ محصولات لبنی
و همچنین آخرین گزارش روز دوشنبه، مربوط به میزان تغییر نرخ شاخص جهانی محصولات لبنی خواهد بود. درصورت رشد این شاخص به میزان ۱.۵٪ شاهد تحکیم نرخ واحد ارزی دلار نیوزلند خواهیم گشت. هرچند که افت نرخ این شاخص، همراه با سستی آتی نرخ این واحد ارزی خواهد بود.