• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار ارز به تاریخ ۰۲.۰۸.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۱:۴۵ واحد ارزی دلار نیوزلند- داده های سه ماه دوم سال، در رابطه با تغییرات در میزان جمعیت شاغل درسطح کشور
ساعت ۰۱:۴۵ واحد ارزی دلار نیوزلند- داده های سه ماه دوم سال، در رابطه با تغییرات سطح بی کاری
همراه با آغاز روز چهارشنبه، شاهد نشر داده های آماری مربوط به نرخ بی کاری در سطح نیوزلند خواهیم بود. از نظر کلی، موقعیت کنونی بازار کار مطلوب بوده‌ و به همین دلیل، درصورت دریافت داده های تضعیف کننده، نرخ واحد ارزی دلار نیوزلند تحت فشار قرار خواهد گرفت. 

ساعت ۰۷:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا- تغییر حجم مجوز های دریافت شده به منظور ساخت و ساز در ماه ژوئن
همچنین همزمان با شروع جلسات معاملاتی اوقیانوس آرام، در انتظار نشر داده های ماه ژوئن مربوط به حجم مجوز های دریافت شده به منظور ساخت و ساز در استرالیا خواهیم بود. کاهش آتی این شاخص، همراه با ایجاد آثاری منفی بر نرخ واحد ارزی دلار استرالیا می باشد. 

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو اسپانیا- تغییر نرخ جمعیت بی کار، داده های ماه جولای
همراه با آغاز جلسات معاملاتی اروپا، گزارش مهم داده های ماه جولای در رابطه با تغییر نرخ جمعیت بی کار در اسپانیا انتشار خواهد یافت. رو به راه نبودن شرایط کنونی بازار کار در این کشور، همواره آشکار است. هرچند که در طول سه  تا چهار ماه اخیر، شاهد کاهش نه چندان سریع، اما مصمم سطح بی کاری در اسپانیا بوده ایم. همان طور که واقفید، بهبود داده های این شاخص و کاهش آتی نرخ بی کاری، تأثیر چشمگیری بر نرخ واحد ارزی یورو خواهد گذاشت.

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا-‌ داده های ماه جولای شاخص PMI در رابطه با اوضاع حوزه ی ساخت و ساز
گزارش بریتانیا، در رابطه با میزان تغییرات سطح شاخص کسب و کار در این کشور خواهد بود. با وجود اینکه، شاخص مورد نظر به عنوان مهمترین شاخص مربوط به اقتصاد کلان به حساب نمی آید، کاهش 
ناگهان و غیر قابل پیش بینی اش، توان ابراز فشار نرخی کوتاه مدتی را بر واحد ارزی پوند استرلینگ خواهد داشت. بدین سبب خواهشمند جلب توجه بازرگانان به محتویات نشر این داده می باشم. 

ساعت ۱۵:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده- داده های ADP در رابطه با میزان تغییر تعداد جمعیت شاغل 
ارزیابی مربوط به داده های ADP در رابطه با میزان تغییر تعداد جمعیت شاغل، در مقایسه با ارزیابی شاخص اشتغال در حوزه ی غیر کشاورزی، به عنوان بررسی مقدماتی تری از چگونگی اوضاع بازار کار به حساب می آید. هرچند که اخیرا، شاهد بروز تناقض میان نوع عملکرد و مفهوم این دو شاخص با یک دیگر نیز بوده ایم. و حتی با این حال، افزایش میزان این داده، موجب تحکیم نرخی واحد ارزی دلار ایالات متحده خواهد گردید. 
همین طور یادآورم، که یکی از بنیادی ترین داده ها، که همراه با ابراز تأثیری افزون بر نرخ واحد ارزی دلار ایالات متحده می باشد، مبنی بر چگونگی شرایط سیاسی کشور و سیاست گذاری های کاخ سفید می باشد.
به غیر از نشر داده های منفی آماری منطقه، یکی از دلایل اصلی افت دلار در سطح بازار، از جمله سیاست گذاری های کنونی ترامپ می باشد.