• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار ارز به تاریخ ۰۴.۰۸.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا- گزارش ماه آگوست، مربوط به چگونگی نرخ سیاست گذاری های مالی و وامی بانک مرکزی استرالیا
ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا- داده ی ماه جولای، در رابطه با میزان تغییرات حجم خرده فروشی
در طول آخرین روز هفته، بانک مرکزی استرالیا به انتشار داده های سه ماهه ی مربوط به بررسی شرایط اقتصادی و ارزیابی های جاری در سطح استرالیا و جهان، خواهد پرداخت. در حال حاضر، نقطه ی عطف توجه اکثریت: چگونگی موضع بانک مرکزی، در رابطه با بررسی داده های آماری مربوطه و ارزیابی های اقتصادی می باشد. همچنین یادآورم، که در طول گذر این بازه ی زمانی، با انتشار داده های ماه جولای، در رابطه با میزان تغییرات حجم خرده فروشی در استرالیا نیز مواجه خواهیم شد. تغییرات ممکن در میزان این شاخص، توان ابراز تأثیرات قابل ملاحظه ای را بر نرخ واحد ارزی دلار استرالیا، دارا می باشد.همچنین در صورت شنود لحن گفتاری نامطمئن رئیس بانک مرکزی، در حین ابلاغ نتایج تصمیمات و یا کاهش یافتن حجم خرده فروشی در این کشور، با بروز فشار نرخی چشمگیری بر واحد ارزی دلار استرالیا، مواجه خواهیم گشت.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- داده ی ماه جولای، در رابطه با نرخ بی کاری
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- داده ی ماه جولای، در رابطه با تجدید جمعیت شاغل
همان طور که در طول جلسات معاملاتی اروپا، با کمبود داده های آماری مواجه بودیم، به بررسی آمار اقتصادی جلسات معاملاتی آمریکا می پردازیم. یکی از مهم ترین گزارش ها، مربوط به چگونگی شرایط بازار کار ایالات متحده می باشد. بیشتر از همه، در مد نظر ما، میزان پست های کاری اخیرا ایجاد گشته در حوزه های غیر کشاورزی قرار دارند. رشد آتی این داده، همراه با بازگشت دوباره ی اعتماد سرمایه گذاران، به این واحد ارزی خواهد بود.
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- داده ی ماه ژوئن، در رابطه با نرخ سود خالص حساب بازرگانی فرامرزی
خواستار جلب توجه بازرگانان به محتویات این داده، همانند ابزار محاسباتی و مضافی، که باعث تند تر و یا کندتر شدن تأثیرات داده ی قبلی می گردد، می باشم. 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا- داده ی ماه ژوئن، در رابطه با نرخ بی کاری
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا- داده ی ماه جولای، در رابطه با  نرخ بی کاری
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا- داده ی ماه ژوئن، در رابطه با نرخ سود خالص حساب بازرگانی فرامرزی
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا- داده ی ماه جولای Ivey، در رابطه با شاخص PMI
در طول گذر جلسات معاملاتی آمریکا، با انتشار داده های مربوط به بازار کار، نرخ سود خالص حساب بازرگانی فرامرزی و همچنین سطح شاخص کسب و کار کانادا مواجه خواهیم شد. به صورت کلی، تأثیرات آتی تغییرات در میزان شاخص های مورد نظر، می تواند با بروز تحولات سنگین نرخی دلار کانادا همراه باشند. چنین تأثیر بسزایی، تنها در صورت هم جهت بودن روند داده های مربوطه، به وقوع خواهد پیوست.