• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۷.۰۸.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

به طور کلی و در طول این هفته، کمرنگی پیش زمینه ی خبری موجود و کاهش میزان فعالیت های معاملاتی را، تا حدی متوسط نسبت به هفته ی اخیر، که بسیار اشباع گردیده بود، شاهد می باشیم. 

ساعت ۱۰:۴۵ واحد ارزی فرانک سوئیس- داده های ماه جولای، در رابطه با شاخص بهای مصرف کننده
همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی اروپا، با انتشار گزارش مربوط به میزان تغییرات سرعت رشد تورم در این کشور، مواجه خواهیم شد. با توجه به افزایش ماهانه و سالانه ی شاخص مورد نظر، احتمال افزایش نرخ واحد ارزی فرانک سوئیس نیز بیشتر خواهد گشت. همین طور یادآورم، که در صورت دریافت داده های منفی و کاهش نرخ این شاخص در طی ارزیابی های آتی، کاهش و تضعیف نرخ این واحد ارزی ممکن می باشد.

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- داده های ماه جولای HBOS، در رابطه با شاخص نرخ مسکن 
همچنین در طول گذر جلسات معاملاتی اروپا، شاهد نشر داده های مربوط به میزان تغییرات شاخص نرخ مسکن در بریتانیا خواهیم بود. کاهش آتی این شاخص (مخصوصا با توجه به تحرکات حجیم و نزولی اخیر نرخ مسکن در بریتانیا) ، همراه با ابراز تأثیری منفی بر نرخ واحد ارزی این کشور خواهد بود. همواره یادآورم، که بالا بودن شاخص نرخ مسکن، یکی از علایم مهم و مبنی بر قابلیت افزون خریداری شهروندان، رشد فعالیت های بخش بانکی کشور و در کل سلامتی اوضاع اقتصادی منطقه، می باشد. به همین دلیل نیز، کاهش نرخ آتی این شاخص، سبب کاهش نرخ واحد ارزی پوند استرلینگ در آینده ای نزدیک، خواهد گردید. 

ساعت ۲۰:۲۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده- سخنرانی ماه آگوست آقای نیل کاشکاری، یکی از اعضای FOMC
هرچند، که درجه ی اهمیت گزارش این سخنرانی چندان افزون نبوده، اظهار نظرهای آتی مطبوعاتی، که پس از انجام گیری این سخن رانی به عرضه خواهند رسید، موجب جهش میزان فعالیت های معاملاتی این واحد ارزی خواهند گردید.