• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۹.۰۸.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی


ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی یوان چین- داده های ماه جولای، در رابطه با نرخ بهای مصرف کننده
ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی یوان چین- داده های ماه جولای، در رابطه با نرخ اولیه کالای تولید کننده
همواره یادآورم، که در روز چهارشنبه و به تاریخ ۹ آگوست، با کمبود پیش زمینه ی خبری مواجه خواهیم بود. در طول گذر جلسات معاملاتی زودهنگام در آسیا، با انتشار داده های  ماه جولای، در رابطه با میزان تغییرات نرخ بهای مصرف کننده در چین، مواجه خواهیم شد. رشد ممکن نرخ تورم در این کشور، موجب افزایش نرخ یوان چین و همچنین تحکیم واحد ارزی دلار استرالیا خواهد گردید. همچنین لازم به ذکر است، که واحدهای ارزی یوان چین، دلار استرالیا و یورو اتحادیه اروپا در آینده ای نزدیک با تصحیحات مختصر نرخی رو به رو خواهند گشت. بدین شکل بهبود مضاف اقتصادی چین، به عنوان پشتوانه ی قابل ملاحضه ای از نرخ واحد ارزی یورو به حساب می آید.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا- داده های ماه جولای، در رابطه با تغییرلت حجم جواز ساخت وساز صادر شده
در طول گذر جلسات معاملاتی اروپا، با کمبود پیش زمینه ی خبری لازم، مواجه خواهیم شد. به همین دلیل نیز به بررسی جلسات معاملاتی آمریکا می پردازیم. در وهله ی اول خواهشمند جلب توجه بازرگانان به انتشار داده های ماه جولای، در رابطه با تغییرلت حجم جواز ساخت وساز صادر شده در کانادا می باشم. هرچند که رشد آتی شاخص مورد نظر چندان ممکن به نظر نمی رسد، تحکیم ارزی واحد دلار کانادا، در صورت نشر داده های مثبت مربوط به شاخص مد نظر، تا حدودی، میسر خواهد گردید.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- داده های سه ماه دوم، در رابطه با تغییر سطح تولیداتی نیروی انسانی در حوضه های غیر صنعتی
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- داده های سه ماه دوم، در رابطه با تغییر سطح هزینه نیروی کار
در طی گذر جلسات معاملاتی آمریکا، با انتشار داده های سه ماه دوم، در رابطه با تغییر سطح تولیداتی نیروی انسانی در حوضه های غیر صنعتی ایالات متحده نیز مواجه خواهیم شد. همچنین لازم به یادآوری است، که نشر داده های سه ماه دوم، در رابه با تغییر سطح هزینه نیروی کار در این کشورنیز، از ارزش آماری بالایی برخوردار است. با وجود این، که افزایش هر دو داده های مورد نظر، تحکیم آتی نرخ دلار را به همراه خواهند داشت، توجه اکثریت بازرگانان، به داده های ماهانه ی بازار کار معطوف است. بدین سبب و با توجه به دیرکرد نشریات شاخص های پیش تر یاد شده نسبت به آمار اخیر بازار کار، درجه ی اهمیت این داده ها به صورت خودکار، کاهش خواهد یافت.