• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۲.۰۸.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- داده های ماه جولای در رابطه با حجم خالص اوراق قرضه ی دولتی
داده ی مربوطه از درجه ی اهمیت متوسطی برخوردار بوده و سبب ایجاد نوسان های تجاری نه چندان چشمگیری در میزان شاخص نرخی پوند استرلینگ بریتانیا خواهد گشت. هرچند، که رشد و یا کاهش سطح داده ی مورد نظر، توان قابل ملاحظه ای به منظور ایجاد جهش های نرخی کوتاه مدت این واحد ارزی را، دارا می باشد. همچنین با توجه به تخمین متخصصین، مبنی بر کاهش در پیش روی سطح تقاضای اوراق قرضه ی دولتی در بریتانیا، احتمال تحکیمات نرخی پوند استرلینگ افزون تر خواهد گشت. اما در صورت افزون تر بودن سطح داده ی مورد نظر از داده های پیشین، شاهد بروز آتی فشارهای نرخی، بر این واحد ارزی و همزمان با نشر داده های مربوطه، خواهیم بود. 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- داده های ماه آگوست دانشکده ی ZEW، در رابطه با شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار 
ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان- داده های ماه آگوست دانشکده ی ZEW، در رابطه با شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار 
ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان- داده های ماه آگوست دانشکده ی ZEW، در رابطه با شاخص شرایط فعلی
کمی دیرتر، با نشر گزارش مربوط به داده های ماه آگوست دانشکده ی ZEW، در رابطه با شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار و همچنین شاخص شرایط فعلی آلمان و اتحادیه ی اروپا، رو به رو خواهیم شد. در صورت کاهش سطح داده های مربوطه، افت آتی نرخ یورو، امری مبرم خواهد بود. همین طور لازم به ذکر است، که دریافت داده های غیر منتظره، مبنی بر افزون تر بودن سطح داده های در پیش رو از داده های ماقبل، با عطف توجه سفته بازان، به منظور معامله با استفاده از این واحد ارزی، مواجه خواهیم شد. 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا- داده های ماه ژوئن، در رابطه با تغییرات حجم خرده فروشی
به دلیل فقدان پیش زمینه ی خبری از ایالات متحده در روز دوشنبه، به بررسی آمار دریافت شده از کانادا می پردازیم. رشد حجم خرده فروشی در کانادا، همراه با تحکیمات نرخی کوتاه مدت واحد ارزی دلار کانادا، همراه خواهد بود. اما در صورت دریافت داده های خنثی، مبنی بر عدم ابراز تجدیدات میزان داده های آخرین نشریات، امکان کاهش سطح توجه اعضای بازار به شاخص مربوطه به منظور تغییر یابی تصمیمات معاملاتی آتی، افزون خواهد گشت.