• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۴.۰۸.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۱:۴۵ واحد ارزی دلار نیوزلند- سود خالص حساب بازرگانی برون مرزی (جولای)
همزمان با گذر جلسات معاملاتی اوقیانوس آرام، با انتشار داده های متعدد، با درجه ی اهمیت متوسطی، برای ارزیابی نوسان های آتی نرخ دلار نیوزلند، مواجه خواهیم شد. انتشارات مربوطه، شامل داده های ماه جولای سود خالص حساب بازرگانی برون مرزی این کشور خواهد بود. تنها در صورت کاهش چشمگیر کسری میزان داده های اخیر این شاخص، امکان تحکیمات نرخ دلار نیوزلند افزایش خواهد یافت.

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- داده های سه ماه دوم سال، در رابطه با تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی 
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- داده های سه ماه دوم سال، در رابطه با تغییرات حجم کلی سرمایه گذاری
همراه با آغاز جلسات معاملاتی اروپا، با انتشار داده های مقدماتی سه ماه دوم سال، در رابطه با تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی بریتانیا مواجه خواهیم شد. همواره یادآورم، که با توجه به داده های مقدماتی اخیر این شاخص، شاهد کاهش ۱.۷ درصدی میزان حجم تولیدات ناخالص داخلی در بریتانیا، بوده ایم. سطح کنونی این شاخص، به عنوان پایین ترین سطح ممکن، در طی گذر یک سال متوالی و بدون در نظر گیری رشد های تصحیحاتی سه ماه اش، شناخته شده است. به همین دلیل نیز، دریافت آمار تثبیتی داده های اخیر، با افت نرخ پوند استرلینگ، همراه خواهد بود. علاوه بر این، در صورت دریافت داده های مبنی بر تضعیف مضاف شاخص مربوطه، با ایجاد فشاری مزمن بر واحد ارزی بریتانیا، مواجه خواهیم گشت.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- داده های ماه آگوست، در رابطه با تعداد درخواست های مقدماتی، به منظور دریافت بیمه ی بیکاری
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- داده های ماه آگوست، در رابطه با تعداد درخواست نامه های تکراری، به منظور دریافت بیمه ی بیکاری
ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- داده های ماه جولای، در رابطه با سطح فروش مسکن در بازار ثانوی
همراه با اجرای جلسات معاملاتی آمریکا، شاهد نشر داده های ماه آگوست، در رابطه با تعداد درخواست های مقدماتی، به منظور دریافت بیمه ی بیکاری در ایالات متحده، رو به رو خواهیم شد. کاهش آتی سطح داده های ی مربوطه، تأثیری مثبت بر تحکیمات آتی دلار، خواهند داشت. همچنین خواهشمند توجه بازرگانان، به داده های ماه جولای در رابطه با سطح فروش مسکن در بازار ثانوی این کشور، می باشم.  رشد امکان پذیر داده ی در پیش رو، توان پشتیبانی از واحد ارزی دلار ایالات متحده را، دارا می باشد.
- واحد ارزی دلار ایالات متحده- همایش اقتصادی Jackson Hole (آگوست)
با توجه به همایش در پیش رو و درجه ی اهمیت افزون این واقعه، از نظر تجربی با واکنش متشنج بازار پس از اتمام برخی از سخن رانی ها، واقف می باشیم. با این وجود این احتمال نیز می رود، که در پی وقوع این همایش، شاهد نوسان های چندان گسترده ای از نرخ گذاری های دلار نخواهیم گشت و چنین امری سبب خنثی سازی سفته بازان در سطح بازار خواهد گشت.