• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۹.۰۸.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در طول امروز نیز، با سطح پایین فعالیت های معاملاتی رو به رو خواهیم بود. چرا که تقویم اقتصادی امروز، عملا بی محتوا بوده و در طی امروز، تنها با انتشار داده های ایالات متحده در رابطه با، سطح شاخص اطمینان مصرف کننده و داده های کانادا، در رابطه با تغییرات نرخ مواد اولیه مواجه خواهیم شد.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا- داده های ماه جولای در رابطه با، سطح شاخص نرخ مواد اولیه
با توجه به تأثیر گیری مستقیم، دلار کانادا از تغییرات نرخی مواد اولیه در این کشور، داده ی مورد نظر از درجه ی اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. بدون حساب یقین برعکس بانک این کشور، به تأثیرات سطح این شاخص بر واحد ارزی دلار کانادا، افزایش سطح آخرین داده، سبب تحکیم و افزایش نرخ دلار این کشور خواهد گشت. با این وجود و از نظر تجربی، واکنش بازار به تغییرات نرخ این داده، چندان افزون نمی باشد. 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- داده های ماه آگوست، در رابطه با شاخص اطمینان مصرف کننده
کمی دیرتر و در طی جلسات معاملاتی امروز، با انتشار داده های مربوط به تغییرات سطح شاخص اطمینان مصرف کننده در ایالات متحده، رو به رو خواهیم شد. با توجه به سطح افزون فعلی این شاخص، در صورت بیشتر بودن میزان آخرین داده ها، حتی به میزان نه چندان چشمگیری، با تحکیمات و افزایش به سزای نرخ دلار این کشور، مواجه خواهیم شد. همچنین لازم به ذکر است، که در صورت کاهش سطح این شاخص، پایین تر از ۱۱۷pips، کاهش تمایل بازرگانان به منظور معامله با این واحد ارزی مبرم خواهد بود. یادآورم که احتمال افزایش سطح فعالیت های معاملاتی و نوسان های نرخی این واحد ارزی، در طول انتشار داده ی مربوطه، موجود می باشد.