• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۳۰.۰۸.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ- حجم خالص وام های دریافت شده، از طریق اشخاص خصوصی (جولای)
گزارش آماری این روز بریتانیا، مربوط به داده های ماه جولای حجم خالص وام های دریافت شده، از طریق اشخاص خصوصی، در سطح این کشور خواهد بود. با توجه به مثبت بودن تأثیرات وام دهی، بر چگونگی روند اقتصادی کشور، در صورت افزایش حجم داده ی مربوطه، با استحکام نرخی پوند استرلینگ رو به رو خواهیم شد. با این وجود و با نگاهی به تجربیات، واکنش بازار به تغییرات سطح این داده، چندان قابل توجه نبوده و در صورت کاهش اندک میزان این داده در طی آخرین انتشار آماری، با ابراز فشار نرخی، بر واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا، مواجه خواهیم شد.

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان- شاخص بهای مصرف کننده (آگوست)
ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان- شاخص هماهنگ بهای مصرف کننده (آگوست)
همچنین یاد آورم، که داده های ماه آگوست، در رابطه با تغییرات میزان شاخص بهای مصرف کننده در آلمان نیز، یکی از عوامل مهم نوسان های آتی نرخ یورو، به حساب می آید. با توجه به مقدماتی بودن نشریات در پیش روی این شاخص، احتمال عطف توجه بازار به چگونگی تغییرات این داده، افزون تر خواهد بود. با این وجود و با توجه به انتشار دیروقت این داده به ساعت ۱۵:۰۰ به وقت موسکو، به احتمال زیاد تنها در طی اجرای جلسات معاملاتی روز پنج شنبه، شاهد ابراز تأثیرات نرخی نتایج آمار مربوطه، بر چگونگی نوسان ها و جهت گیری های نرخی یورو در طول این روز، خواهیم گشت.

ساعت ۱۵:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده- داده های ماه آگوست ADP، در رابطه با تغییرات سطح اشتغال
ساعت ۱۵:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده- داده های سه ماه دوم سال، در رابطه با تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی 
در طول اجرای جلسات معاملاتی امروز آمریکا، با انتشار چندی از آمار مهم اقتصادی کلان این کشور، مواجه خواهیم شد. در وهله ی اول، به بررسی ماه آگوست ADP، در رابطه با تغییرات سطح اشتغال، می پردازیم. با وجود اینکه، داده ی آماری مورد نظر قبل از انتشار آمار بازار کار حوزه های غیر کشاورزی، مقدماتی به شمار می آید، در پی عرضه اش و در اکثر اوقات، با افزایش سطح فعالیت های معاملاتی دلار ایالات متحده، همراه می باشد. افزون تر بودن سطح داده های در پیش روی این شاخص، توان ابراز تأثیراتی مثبت، بر واحد ارزی این کشور را، دارا می باشد. با این حال، می بایست به غیر از محاسبه ی چگونگی میزان آمار مربوطه، به چگونگی نرخ رشد حجم تولیدات ناخالص داخلی در طی سه ماه دوم سال جاری نیز، توجه نمود. همواره یاد آورم، که تنها بازنگری داده های مقدماتی، توان ابراز تأثیرات چشم گیری بر گرایش های آتی اعضای بازار را، دارا می باشند.
 
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا- داده های سه ماه دوم سال، در رابطه با حجم سود خالص تراز حساب جاری 
در طول گذر جلسات معاملاتی آمریکا، با نشر داده های  سه ماه دوم، در رابطه با حجم سود خالص تراز حساب جاری کانادا نیز، رو به رو خواهیم شد. لازم به ذکر است، که کاهش سطح کسری حجم سود خالص، با تحکیمات نرخی دلار کانادا، همراه خواهد بود. ولی در صورت افزایش میزان کسری این شاخص، تمایلات بازار، به منظور سرمایه گذاری با استفاده از این واحد ارزی، کاهش خواهد یافت. تخمین متخصصین در رابطه با تغییرات سطح داده ی در پیش روی این شاخص، مبنی بر احتمال کاهش میزان سود خالص تراز حساب جاری کانادا، تا سطح ۱۷.۲ میلیارد دلار بوده و در صورت اثبات چنین گزارشی، واحد ارزی دلار کانادا، تحت فشار نرخی بلقوه ای، قرار خواهد گرفت.