• کابینۀ شخصی

 ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۶.۰۹.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا- نرخ رشد حجم تولیدات ناخالص داخلی (۳ ماه دوم سال)
در روز چارشنبه، با انتشار داده های ۳ ماه دوم سال استرالیا، در رابطه با تغییرات نرخ رشد اخیر حجم تولیدات ناخالص داخلی در این کشور، مواجه خواهیم شد. مسلما در صورت افزون بودن آخرین داده ها، از سطح داده های پیشین، امکان تحکیم یابی بیشتر نرخ دلار استرالیا نیز، افزایش خواهد یافت. در حالی که همراه با کاهش یافتن حجم تولیدات ناخالص داخلی، کمتر از میزان صفر درصد (هم چون نتایج آماری ۳ ماه سوم سال ۲۰۱۶)، با فروش همه گیره ی این واحد ارزی مواجه خواهیم شد. 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار آمریکا- سود خالص حساب بازرگانی برون مرزی (جولای)
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا- سود خالص حساب بازرگانی برون مرزی (جولای)
همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی آمریکا، شاهد نشر داده های ماه جولای، در رابطه با تغییرات حجم سود خالص حساب بازرگانی فرامرزی ایالات متحده و کانادا، خواهیم بود. با توجه به تجربیات، واکنش اکثریت بازار به انتشار چنین داده هایی، همواره محافظه کارانه بوده، ولی تنها در صورت بروز تغییرات چشم گیر سطح آخرین داده ها، امکان افزایش سطح فعالیت های معاملاتی دلار این دو کشور، میسر خواهد گشت. همچنین، در صورت کاهش نرخ کسری حجم شاخص مربوطه، با تحکیمات ارزی USD و CAD رو به رو خواهیم شد.

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا- تصمیمات بانک کانادا در رابطه با چگونگی تنظیمات نرخ پایه ای بهره (سپتامبر)
ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا- بیانیه ی الحاقی بانک کانادا (سپتامبر)
در ساعت ۱۷:۰۰ به وقت موسکو، با انتشار گزارش ماه سپتامبر، در رابطه با تصمیمات بانک کانادا در رابطه با چگونگی تنظیمات نرخ پایه ای بهره، مواجه خواهیم شد. با توجه به رشد اخیر سطح این شاخص در پی گزارش های ماقبل، احتمال افزایش دوباره ی نرخ بهره همواره ناچیز بوده و به همین دلیل نیز، می بایست توجه خود را، به چگونگی محتویات بیانیه ی الحاقی بانک کانادا، جلب نمود. چرا که دریافت هر گونه اشاره نسبت به چگونگی تصمیمات قابل وقوع تنظیم گر مالی درآینده ای نزدیک، می تواند سبب افزایش بلقوه ی سطح فعالیت های معاملاتی واحد ارزی دلار کانادا گردد.

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- شاخص مشتق ISM حوزه های غیر تولیداتی (آگوست)
در ادامه ی گذر جلسات معاملاتی آمریکا، شاهد نشر داده های ماه آگوست، در رابطه با چگونگی نرخ تغییرات شاخص مشتق ISM حوزه های غیر تولیداتی ایالات متحده، خواهیم بود. با توجه به درجه ی اهمیت افزون تأثیرات این شاخص، کاهش سطح اخرین آمار، با تضعیف نرخی واحد ارزی دلار ایالات متحده همراه خواهند بود.