• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۳.۰۹.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

پیش زمینه ی خبری، همواره کمرنگ بوده، اما نرخ نوسان های واحد های ارزی فرانک سوئیس، پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده، می تواند افزایش یابد. 

۱۰:۱۵ فرانک سوئیس- شاخص بهای تولید کنندگان و واردات (آگوست)
همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی اروپا، می بایست توجه خود را، به چگونگی نشریات آماری ماه آگوست شاخص بهای تولید کنندگان و واردات سوئیس جلب نمود.  چرا که شاخص مربوطه، به عنوان آمار مقدماتی چگونگی تغییرات نرخ تورم در این کشور، محسوب می شود. به همین دلیل نیز، رشد سطح داده های در پیش رو، بیشتر از آمار پیشین، سبب تحکیم یابی بیشتر واحد ارزی فرانک سوئیس خواهد گشت. همچنین یاد آورم، که میزان داده های سالانه و ماهانه ی شاخص مربوطه، پایین تر از سطح صفر درصد و در بازه ی منفی اسکان داشته و تهنا بازگشت سطح داده های در پیش رو، کمی بالاتر از سطح صفر درصد، توان پشتیبانی کافی از نرخ واحد ارزی این کشور را، برخوردار می باشد.

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- تغییرات حجم درخواست نامه های دریافت بیمه ی بیکاری (آگوست)
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ- تغییرات سطح بی کاری (آگوست)
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ- تغییرات میزان دستمزد ماهیانه (آگوست)
یکی از آمار دیگر و قابل توجه امروز،‌ شامل داده های مربوط به تغییرات اخیر شرایط بازار کار بریتانیا خواهد بود. کاهش آتی حجم در خواست نامه های دریافت بیمه ی بی کاری، سبب تحکیم یابی واحد ارزی پوند استرلینگ خواهد گشت. چرا که کاهش سطح این داده، نشان گر کاهش سطح بی کاری می باشد. همچنین دریافت داده های تضعیف کننده ی مربوط به وخیم تر گشتن شرایط بازار کار بریتانیا، توان ابراز فشار قابل توجهی بر نرخ واحد ارزی این کشور، پس از رشد افزون اخیرش را، دارا می باشد. 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- شاخص بهای تولید کنندگان (آگوست)
همراه با ‍بازگشایی جلسات معاملاتی آمریکا، با نشر داده های ماه آگوست در رابطه با تغییرات سطح شاخص بهای تولید کنندگان، در ایالات متحده مواجه خواهیم شد. همواره یاد آورم، که در طی انتشار گزارش های ماه ژوئن داده های این شاخص، با کاهش میزان شاخص مربوطه، پایین تر از سطح صفر درصد مواجه بوده ایم. در صورت ادامه یافتن نرخ کاهش های فعلی داده های دریافتی این شاخص، با ابراز فشاری مضاف بر واحد ارزی دلار ایالات متحده، رو به رو خواهیم گشت. در حالی که، تنها در صورت بروز رشدی شدید وناگهانی نرخ شاخص مورد نظر، شاهد تحکیم یابی ارزی دلار ایالات متحده، خواهیم بود.