• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۴.۰۹.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی فرانک سوئیس- تصمیمات بانک ملی سوئیس، در رابطه با تنظیمات نرخ بهره از Libor (سپتامبر)
ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی فرانک سوئیس- پایین ترین سطح بازه ی ارزی سه ماهه ی نرخ بهره از Libor (سپتامبر)
ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی فرانک سوئیس- بالا ترین سطح بازه ی ارزی سه ماهه ی نرخ بهره از Libor (سپتامبر)
ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی فرانک سوئیس- نتایج ارزیابی سیاست گذاری های مالی و وامی بانک ملی سوئیس (سپتامبر)
در طی اجرای جلسات معاملاتی اروپا، با  تصمیمات بانک ملی سوئیس، در رابطه با تنظیمات نرخ بهره از Libor، مواجه خواهیم شد. به دلیل احتمال نه چندان بروز تغییرات در نرخ بهره، تمرکز اکثریت بازار، به چگونگی نتایج ارزیابی سیاست گذاری های مالی و وامی بانک ملی سوئیس، معطوف خواهد گشت. یاد آورم، که در طی انتشار گزارش مربوطه، با افزایش سطح فعالیت های معاملاتی واحد ارزی فرانک سوئیس مواجه خواهیم شد. یکی از سیگنال های بلقوه آتی، مبنی بر امکان بروز گرایش های افزایشی نرخ واحد ارزی این کشور، می تواند، شامل اشاره های سران سیستم مالی سوئیس، در رابطه با لزوم برگرداندن نرخ بهره، به سطح صفر درصد، باشد. 

ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- تنظیمات نرخ بهره ی بانکی بانکی انگلستان (سپتامبر)
ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- حجم تنظیم شده ی خرید سهام، به دست بانک انگلستان (سپتامبر)
ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- نتایج رأی گیری، میان اعضای کمیته ی سیاست گذاران مالی، در رابطه با چگونگی تنظیمات نرخ بهره (سپتامبر)
ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- نتایج رأی گیری، میان اعضای کمیته ی سیاست گذاران مالی، در رابطه با چگونگی حجم تنظیم شده ی خرید سهام، به دست بانک انگلستان (سپتامبر)
ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- دوسیه ی سیاست گذاری های مالی و وامی (سپتامبر)
همانطور که تغییر سطح نرخ بهره به دست بانک انگلستان، چندان قابل وقوع نخواهد بود، می بایست توجه خود را به چگونگی نسبت و تناسب میان رأی های دریافت شده، در رابطه با چگونگی تنظیمات نرخ بهره (تعداد موافقان، مخالفین و رأی سفید)، جلب نمود. در صورت تکرار رأی سه گانه ی اخیر کمیته، مبنی بر لزوم افزایش سطح نرخ بهره، تحکیمات نرخی واحد ارزی پوند استرلینگ، در هنگام نشر گزارش مربوطه، مبرم خواهد بود. همچنین می بایست به چگونگی محتویات دوسیه ی سیاست گذاری های مالی بانک انگلیس، نیز توجه نمود. دوسیه ی مربوطه، شامل نقطه نظرات سران بانک، در رابطه با چشم انداز آتی شرایط اقتصادی کشور بوده و وجود عناصر مثبت گرا، در متن دوسیه ی مورد نظر نیز، توان پشتیبانی از افزایش های آتی نرخ پوند استرلینگ را، دارا می باشد.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- شاخص بهای مصرف کننده (آگوست)
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- شاخص بهای مصرف کننده، بدون محاسبه ی بهای محصولات غذایی و منابع انرژی (آگوست) 
رشد آتی نرخ افزایشی سطح تورم در ایالات متحده، با پشتیبانی کوتاه مدتی از نرخ واحد ارزی دلار این کشور، همراه خواهد بود. افت مداوم این واحد ارزی، سبب کاهش تأثیرات منفی، مبنی بر لزوم افزایش نرخ تورم و افزایش ظرفیت رشد اقتصادی کشور، خواهد گردید. به همین سبب نیز، در صورت بیشتر بودن سطح آمار دریافتی شاخص مورد نظر، نسبت به آمار پیش بینی شده، احتمال ایجاد تأثیرات مثبت و قابل توجه، بر واحد ارزی دلار ایالات متحده، در طی انتشار گزارش مورد نظر، موجود می باشد.
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- تعداد درخواست نامه های دریافتی اولیه ی، به منظور دریافت بیمه ی بی کاری (سپتامبر)
احتمال فعلی اقتصاد دانان، مبنی بر رشد آتی سطح این شاخص، سبب تضعیف نرخ واحد ارزی دلار ایالات متحده خواهد گردید. با این حال، و با توجه به موجود بودن دو نظریه ی اقتصادی، در رابطه با شرایط بازار کار و نرخ تورم در این کشور، احتمال افزایش سطح فعالیت های معاملاتی دلار ایالات متحده، در هنگام بازگشایی جلسات معاملاتی آمریکا، موجود خواهد بود.