• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۸.۰۹.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

با وجود کم رنگ بودن پیش زمینه ی خبری اولین روز هفته ی معاملاتی، توجه بازرگانان را، به چندی از داده های اقتصادی مهم جلب می نمایم. 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا- شاخص بهای مصرف کننده (آگوست)
ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا- شاخص پایه ای بهای مصرف کننده (آگوست)
همواره یاد آورم، که داده ی مورد نظر، نهایی بوده و تنها در صورت بازنگری آمار مقدماتی، می توان با افزایش سطح فعالیت های معاملاتی واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا، رو به رو گردید. در متن داده های ماقبل، با افزایش سطح تورم به میزان ٪۱.۵ (به میزان ٪۰.۲ بیشتر از داده ی ماقبل)، رو به رو بوده ایم. در صورت اثبات حقیقت پیش بینی ها، و رشد نرخ تورم، با تحکیمات نرخی واحد ارزی یورو مواجه خواهیم شد. اما بروز داده های منفی، سبب تحمیل فشار نرخی بر تحرکات آتی این واحد ارزی، خواهد گردید. 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا- حجم معاملات به انجام رسیده با استفاده از اوراق بهادار خارجی (جولای)
رشد آتی داده ی مربوطه، با پشتیبانی از واحد ارزی این کشور، همراه خواهد بود. همچنین در طی انتشار آمار ماه فوریه و می شاخص مربوطه، شاهد رشد غیر قابل توصیف و افت بسیار کند ما بعد این شاخص، در طی ماه ژوئن، بوده ایم. به همین دلیل نیز، تنها در صورت افزایش سطح این داده، با تحکیمات نرخی واحد ارزی دلار کانادا، مواجه خواهیم شد. واکنش بازار نیز، به چگونگی تغییرات داده های یاد شده، همواره محافظه کارانه بوده. به همین دلیل نیز، تغییرات سطح آمار مورد نظر،‌ تنها به عنوان عامل تقویت و یا تضعیف کننده ی تحرکات آتی نرخ واحد ارزی این کشور، به حساب می آیند.

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- سخنرانی مارک کارنی، رئیس بانک سلطنتی انگلستان
سخن رانی مربوطه، در چهارچوب بیانیه ی میشل کامدسیو، در رابطه با امور بانک مرکزی، به انجام خواهد رسید. احتمال بروز تغییرات بلقوه، در متن سیاست های مالی بانک انگلستان، بسیار ناچیز شمرده می شود و به همین دلیل نیز، واکنش بازار به گزارش های مطبوعاتی پس از نشست مربوطه، بسیار محافظه کارانه جلوه خواهد نمود.
ساعت ۲۱:۱۵ واحد ارزی دلار کانادا- سخنرانی تیموتی لین، معاون رئیس بانک مرکزی کانادا (سپتامبر)
درجه ی اهمیت گزارش مربوطه متوسط بوده و در رابطه با سازمان دهی توسعه اقتصادی منطقه ای شهر ساسکاتون خواهد بود.