• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۷.۰۹.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا - تغییرات نرخ واحد نقدینگی М3 (آگوست)
ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا - حجم وام دهی به حوزه ی کسب وکار
همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی اروپا، شاهد انتشار داده های مربوط به نرخ آخرین تغییرات واحد نقدینگی М3 و حجم وام دهی به حوزه ی کسب وکار، در اتحادیه ی اروپا، خواهیم گردید. با وجود تأثیر گیری مبرم و مثبت نرخ گذاری های واحد ارزی یورو، از افزایش های سطح شاخص های مورد نظر، اکثریت بازار، این تأثیرات عمیق را، در نظر نمی گیرند. 
با توجه به خوش بینی متخصصین، در رابطه با رشد آتی سطح داده های این دو شاخص، در صوت نشر داده های ضعیف، واحد ارزی یگانه ی اروپا، تحت فشار قرار خواهد گرفت.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر حجم سفارشات کالای بادوام (آگوست)
در طی اجرای جلسات معاملاتی آمریکا، با نشر داده های مربوط به چگونگی نرخ آخرین تغییرات حجم سفارش کالای بادوام در ایالات متحده، مواجه خواهیم شد. پس از کاهش اخیر سطح داده های ماه جولای این شاخص، که به دلیل رشد افزون اخیرش به وقوع پیوسته، احتمال متخصصین، بر رشد سطح این داده ها، در طی انتشارات ماه آگوست شاخص مربوطه می باشد. رشد سطح داده های مورد نظر، می تواند با پشتیبانی نرخی کوتاه مدتی، از واحد ارزی دلار ایالات متحده، همراه گردد. هرچند، که در صورت کاهش غیر منتظره ی سطح این داده، در پی انتشارات آماری در پیش رو، با تضعیف نرخی واحد ارزی دار، مواجه خواهیم شد.

 ساعت ۱۷:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم معاملات پیش فروش مسکن (آگوست)
در ادامه ی این جلسات معاملاتی، با نشر داده های ماه آگوست تغییرات حجم معاملات پیش فروش مسکن ایالات متحده نیز، روبه رو خواهیم شد. در صورت ادامه یابی نرخ این کاهش ها، در پی نشریات آماری آتی، با افت نرخی دلار، مواجه خواهیم شد. احتمال متخصصین، مبنی بر کاهش سطح این شاخص، تا ۰.۵٪ می باشد.

 ساعت ۱۷:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم ذخایر نفتی، از وزارت انرژی ( سپتامبر)
با وجود افزایش مداوم حجم ذخایر نفتی، اعضای بازار، به نفی این مسأله پرداخته اند و همانطور که ملاحظه می نمایید، نرخ نفت خام، در حال افزایش است. با این حال، در صورت افزایش آتی حجم ذخایر نفتی در این کشور، احتمال تحت فشار قرار گرفتن نرخی واحد ارزی دلار ایالات متحده و کاهش میل سفته بازان، به منظور سرمایه گذاری در این دارایی، امری مبرم، به شمار خواهد آمد.

ساعت ۱۹:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا- سخنرانی رئیس بانک کانادا، ستیون پولوز (سپتامبر)
سخن رانی مربوطه، در طی جلسه ی صبح گاهی اتاق بازرگانی کانادا و به منظور بررسی تغییرات اخیر شرایط اقتصادی این کشور، به انجام خواهد رسید. نشر گزارش مربوط به این کنفرانس خبری، با افزایش سطح فعالیت های معاملاتی دلار کانادا، همراه خواهد بود. 

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار االات متحده - سخن رانی عضو گروه FOMC، لایونل براینارد (سپتامبر)
به دلیل عدم بررسی سیاست گذاری های مالی این سازمان، در طی این سخنرانی، نشر گزارش مربوط به این کنفرانس، از درجه ی اهمیت پایینی برخوردار می باشد. 

ساعت ۲۳:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزلند - تنظیمات نرخ بهره، به دست سران بانک مرکزی نیوزلند (سپتامبر)
ساعت ۲۳:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزلند - بیانیه ی الحاقی بانک مرکزی نیوزلند (سپتامبر)
و در آخر، با نشر داده های ماه سپتامبر نیوزلند، در رابطه با چگونگی تنظیمات نرخ بهره، به دست سران بانک مرکزی این کشور، مواجه خواهیم شد. احتمال متخصصین، بر عدم بروز تغییرات در نرخ بهره ی بانکی از سوی تنظیم گر مالی و در طی آخرین نشریات این گزارش، می باشد. با این حال می بایست به چگونگی محتویات بیانیه ی الحاقی بانک مرکزی نیوزلند، پس از نشست سران این بانک و در رابطه با دلایل بروزتجدیدات و یا عدم تجدید نرخ بهره نیز، توجه نمود. چرا که در طی انتشار گزارش مطبوعاتی مربوطه، با افزایش سطح نوسانات ارزی دلار نیوزلند، مواجه خواهیم شد.