• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۲.۱۰.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۲:۵۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص کسب کار تولید کنندگان عمده Tankan (سه ماه سوم)
ساعت ۰۲:۵۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص کسب کار حوزه  های غیر تولیداتی Tankan (سه ماه سوم)
ساعت ۰۲:۵۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص Tankan هزینه های مالی شرکت های بزرگ (سه ماه سوم)
ساعت ۰۲:۵۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص پیش بینی شده ی Tankan حوزه ی های غیر تولیداتی (سه ماه چهارم)
طبق آمار اخیر این شاخص ها، با رشد نسبتا قابل توجه اخیر شان، مواجه بوده ایم. با این حال، تخمین اقتصاد دانان نیز، بر رشد بیشتر شان، در طی نشریات در پیش رو، می باشد. افزون تر بودن سطح داده های آتی، از آمار پیش بینی شده ی شاخص های مربوطه، سبب تضعیف واحد ارزی ین، اما تقویت شاخص های سهامی این کشور خواهد گردید.

ساعت ۱۰:۵۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص PMI حوزه ی تولیدات (سپتامبر)
ساعت ۱۰:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان -  شاخص PMI حوزه ی تولیدات (سپتامبر)
ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا -  شاخص PMI حوزه ی تولیدات (سپتامبر)
آمار مورد نظر، نهایی بوده و به همین دلیل نیز، احتمال کم رنگ جلوه نمودن واکنش بازار، به نشریات در پیش رو و در صورت تثبیتی بودن آخرین داده ها، افزون خواهد بود. همچنین، یاد آورم که آمار اخیر این شاخص، نمایانگر افزایش سطح کسب و کار حوزه ی تولیدات، در اتحادیه ی اروپا، می باشد. 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ - شاخص PMI حوزه ی تولیدات (سپتامبر)
رشد آتی سطح این داده، همراه با تاثیراتی مثبت، بر واحد ارزی پوند، خواهد بود. هرچند که تنها در صورت کاهش سطح این شاخص، با تضعیف واحد ارزی پوند، رو به رو خواهیم شد. 

ساعت ۱۷:۰۰‌ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص ISM تولیدات (سپتامبر)
در طی ماه آگوست، با افزایش بیش از حد این شاخص مواجه بوده ایم. به همین دلیل نیز، کاهش در پیش روی میزان آمار آتی، افزون خواهد گشت. اقتصاد دانان بلومبرگ نیز، به همین کاهش معتقدند. با این حال و به دلیل افزون تر بودن سطح آمار بیش بینی شده، از سطح میانگین داده های سال اخیر، کاهش های چشمگیر آتی این شاخص، چندان قابل وقوع جلوه نمی دهند. در صورت مثبت بودن روند آتی، تحکیمات بیشتر نرخ دلار، مبرم خواهند بود.