• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۳.۱۰.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

نرخ بهره ی بانک مرکزی استرالیا، به میزان ۱.۵٪ ثابت نگه داشته شده است. 
واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - یاد بود روز همبستگی 
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی ساخت و ساز (سپتامبر)
درجه ی اهمیت این داده، چندان افزون نمی باشد. اما با توجه به کاهش این شاخص، در طی ۳ ماه اخیر و دستیابی اش به مینیموم موضعی یک ساله، در صورت ادامه یابی این کاهش های نرخی، پوند استرلینگ، تحت فشار قرار خواهد گرفت. با این حال، یاد آورم، که اقتصاد دانان احتمال تغییر و یا کاهش سطح این شاخص را، چندان افزون نمی دانند. بدین سبب نیز، در صورت متغیر بودن سطح داده های در پیش رو، از سطح پیش بینی شده ی شاخص PMI  حوزه ی ساخت و ساز، بروز جهش های نرخی واحد ارزی پوند استرلینگ،‌افزون خواهد بود.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، جروم پاول (اکتبر)
ساعت ۱۹:۴۵ واحد ارزی دلار کانادا - سخنرانی نایب رئیس بانک کانادا سیلون لدیوک (اکتبر)
درجه ی اهمیت این داده، چندان افزون نمی باشد. اما با توجه به تأثیر ممکن نتایج داده های در پیش رو، بر تحرکات آتی نرخ گذاری های شاخص دلار ایالات متحده و کانادا، می بایست به چگونگی نتایج آماری این دو گزارش مطبوعاتی توجه نمود.

 واحد ارزی دلار نیوزلند - تغییرات شاخص جهانی بهای محصولات لبنیاتی (اکتبر)
زمان نشر این داده ی آماری، هنوز معلوم نمی باشد. رشد سطح این شاخص، بیش از ٪۲.۵-۲، با پشتیبانی از واحد ارزی دلار نیوزلند، همراه خواهد بود. هر چند، که در صورت بروز کاهش های غیر منتظره ی شاخص مربوطه، با افت نرخی این واحد ارزی رو به رو خواهیم شد. همچنین یاد آورم، که دریافت داده های ٪۱.۰-۰.۵، سبب ابراز نوسانات چشمگیر نرخی دلار نیوزلند، نخواهند گردید.