• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۵.۱۰.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۴:۳۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - گزارش بانک مرکزی اروپا، در رابطه با نتایج نشست اخیر مربوط به تجدید سیاست گذاری های مالی (سپتامبر)
با توجه به تأخیر چهار ماهه ی نشر گزارش مربوطه، درجه ی اهمیت این نشریات، به شکل خود کار کاهش می یابند. با این وجود، داده ی مورد نظر، توان تشخیص چگونگی تمایلات تنظیم گر مالی و تصمیمات آتی سران بانک مرکزی اروپا را نیز، برای ما آشکار خواهد ساخت. 

 ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - سود خالص حساب بازرگانی برون مرزی (آگوست)
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سود خالص حساب بازرگانی برون مرزی (آگوست)
گزارش امروز کانادا و ایالات متحده، شامل ارائه ی داده های مربوط به تغییرات حجم سود خالص حساب بازرگانی برون مرزی ماه آگوست، می باشد. واکنش بازار به انتشارات آماری مربوطه، همواره کمرنگ بوده، اما در صورت بروز تغییرات غیر منتظره و شدید، در میزان داده های در پیش روی شاخص مورد نظر، ایجاد نوسانات شدید و جهش های نرخی غیر منتظره ی جفت های ارزی دلار ایالات متحده و کانادا نیز، امری مبرم به شمار خواهد آمد. در صورت کاهش سطح کسری شاخص مربوطه و یا افزایش سطح مازادش (افزایش مازاد این شاخص تنها در کانادا امکان پذیر می باشد)، با تحکیمات نرخی دلار این دو کشور، مواجه خواهیم شد.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست های اولیه، به منظور دریافت بیمه ی بی کاری (سپتامبر)
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست های تکراری، به منظور دریافت بیمه ی بی کاری (سپتامبر)
پس از اتمام بلایای طبیعی اخیر، در ایالات متحده،  با افزایش سطح داده ی مربوطه رو به رو شدیم، که البته با تضعیف نرخی دلار این کشور و شرایط اقتصادی ایالات متحده، همراه بوده اند. با این حال و با توجه به موقتی بودن تأثیرات وقایع اخیر، در صورت کاهش یابی ملایم سطح شاخص مورد نظر، در طی نشریات آتی، تحکیم یابی بیشتر نرخ دلار ایالات متحده، مبرم خواهد بود. با این وجود، در صورت دریافت داده های افزایشی شاخص یاد شده، با تضعیف آتی این واحد ارزی، رو به رو خواهیم شد.

 ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم سفارش های صنعتی (آگوست)
رشد سطح داده های مربوط به این شاخص، با تحکیم یابی نرخی دلار همراه بوده، اما می بایست به یاد داشت، که شاخص مربوطه به دو دسته (پایه ای و کلی) تقسیم می گردد. شاخص پایه ای همواره بالا تر از سطح صفر درصد قرار داشته، با این وجود، که شاخص کلی دچار کاهش های مداوم نیز، گردیده است. بدین سبب نیز، افزایش هر دو شاخص در طی نشریات در پیش رو، همراه با بهبود یابی شرایط کلی اقتصادی، توان پشتیبانی از واحد ارزی دلار ایالات متحده را، دارا می باشد. 

ساعت ۱۶:۱۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخن رانی عضو گروه FOMC، جروم پاول
ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخن رانی عضو گروه FOMC، پاتریک هارکر
ساعت ۱۹:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ - سخنرانی عضو کمیته ی سیاست گذاران مالی بانک انگلستان، یان مک کافرتی 
ساعت ۲۰:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ - سخنرانی عضو کمیته ی سیاست گذاران مالی بانک انگلستان، اندی هالدین