• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۰.۱۰.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

توجه اکثر بازار، در طی معاملات امروز، به چگونگی تغییرات نشریات مربوط، به آمار کلان اقتصادی بریتانیا، معطوف خواهد بود. 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر حجم تولیدات صنعتی (آگوست)
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر حجم تولیدات صنایع کارخانه ای (آگوست)
با وجود عدم کاهش شاخص حجم تولیدات صنایع کارخانه ای، کمتر از سطح صفر درصد و در طی سال جاری، با رشد چشم گیر سطح این شاخص نیز، مواجه نگردیده ایم. با این وجود، نظر متخصصین مبنی بر رشد در پیش روی سطح این شاخص می باشد. بدین سبب نیز، تنها در صورت افزون تر بودن داده های در پیش رو، از سطح داده های ماقبل این شاخص، با تحکیمات نرخی واحد ارزی پوند استرلینگ، در طی انتشار آمار مربوطه، رو به رو خواهیم شد. 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ - سود خالص حساب بازرگانی قابل رویت
در همین بین نیز، با انتشار داده های مربوط، به چگونگی نرخ آخرین تغییرات سطح کسری حساب بازرگانی بریتانیا، مواجه خواهیم شد. در صورت بهبود یابی شاخص های تولیداتی این کشور همراه با کاهش سطح کسری حساب بازرگانی به میزان ٪۱.۰-۰.۵ میلیارد پوند، با تحکیمات نرخی واحد ارزی پوند، رو به رو خواهیم شد.

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی از NIESR (سپتامبر)
شاخص مربوطه، نمایان گر چگونگی تغییرات سه ماه اخیر حجم تولیدات ناخالص داخلی بریتانیا می باشد. با وجود مقدماتی بودن بعضی از داده های آمار در پیش رو، اختلاف سطح داده های مربوطه، با سطح آمار رسمی، تنها به میزان ٪۰.۲-۰.۱، رقم خورده است. به همین دلیل نیز، تنها در صورت ادامه یابی این نرخ افزایشی، با تحکیمات نرخی واحد ارزی پوند استرلینگ، رو به رو خواهیم شد.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر حجم جواز صادره ی ساخت و ساز (آگوست)
کاهش آتی نرخ این شاخص، سبب ابراز فشاری مزمن بر واحد ارزی دلار کانادا، خواهد گردید. یاد آورم، که در طی نشریات ماه جولای، با کاهش سطح این شاخص به میزان ٪۳.۵، مواجه گردیدیم. بدین سبب نیز، در صورت ادامه یابی این گرایش نزولی، احتمال کاهش سطح تمایلات بازار و سفته بازان، به منظورمعامله با استفاده از واحد ارزی این کشور، افزون خواهد گردید.

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، نیل کاشکاری