• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۲.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اسپانیا - تغییر کمی جمعیت بی کار
ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اسپانیا - شاخص PMI حوزه ی تولیدات
با توجه به نظریه ی متخصصین، در رابطه با احتمال افزون رشد سطح شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات این کشور، در طی انتشار آمار مربوطه، همراه با تثبیت کاهش یابی نرخ این شاخص، با تحکیمات کوتاه مدت واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا، مواجه خواهیم شد. با این وجود، دریافت غیر منتظره ی داده های تضعیف کننده، از انتشارات آماری در پیش روی شاخص مورد نظر، افزایش سطح فعالیت های معاملاتی فروشندگان یورو، در سطح بازار را، به همراه خواهد آورد. 

ساعت ۱۱:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان - تغییرات کمی جمعیت بی کار
ساعت ۱۱:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان - سطح بی کاری (با محاسبه ی نوسانات فصلی)
داده های امروز آلمان نیز، شامل آمار مربوط به تغییرات نرخ بی کاری این کشور می باشد. با توجه به برخوردار بودن بازار اشتغال آلمان، از شرایطی کاملا مطلوب، در صورت بروز کاهش سطح آمار در پیش روی این شاخص، با تحت فشار قرار گرفتن تحرکات افزایشی واحد ارزی یورو، رو به رو نخواهیم شد. در حالی که، کاهش یابی سطح بی کاری، منجر به تحکیم یابی نرخ گذاری های این واحد ارزی، خواهد گردید. با این وجود، خاطر نشانم، که واکنش بازار از نظر تجربی، به نشریات آماری مربوطه، کما بیش سرد، جلوه می نماید.

۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی ساخت و ساز 
با توجه به کاهش یابی فعلی سطح شاخص کسب و کار حوزه ی ساخت و ساز بریتانیا، با احتمال افزون تضعیف یابی نرخ گذاری های واحد ارزی پوند استرلینگ، مواجه می باشیم. به همین دلیل نیز، تنها در صورت بهبود یابی نرخ این شاخص، در طی نشریات آتی، واحد ارزی پوند استرلینگ، تحکیم خواهد یافت. چرا که همراه با انتشار آمار منفی و غیر منتظره ی این شاخص، احتمال بروز کاهش های نرخی واحد ارزی پوند، افزایش می یابد. با این وجود و با توجه به انتظار فعلی اعضای بازار، به منظور دریافت گزارش مربوط، به تنظیمات نرخ بهره ی بانکی انگلستان، احتمال کمرنگ جلوه نمودن واکنش بازار به انتشارات دیرتر یاد شده، افزون به شمار می آید. 

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - نتایج تنظیمات نرخ بهره ی بانکی انگلستان
ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - حجم برنامه ریزی شده ی خرید دارایی، به دست بانک انگلستان
ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - رأی گیری میان اعضای کمیته ی سیاست گذاران مالی، به منظور تنظیم نرخ بهره
ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - رأی گیری میان اعضای کمیته ی سیاست گذاران مالی، به منظور تعیین حجم خرید دارایی
ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - دوسیه ی سیاست گذاری های مالی
ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - گزارش بانک انگلستان، در رابطه با تغییرات نرخ تورم
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی رئیس بانک انگلستان، مارک کارنی
نظریه ی کنونی متخصصین، مبنی بر احتمال افزایش یابی نرخ بهره ی بانکی، تا سقف ٪۰.۵ (میزان حداقل این شاخص در طی نشریات ماه آگوست سال ۲۰۱۶) می باشد. در صورت تثبیت این افزایش های نرخی، در طی نشر آمار مورد نظر، با تحکیم یابی نرخ پوند استرلینگ، رو به رو خواهیم شد. ولی در صورت عدم بروز تغییرات، در میزان نرخ بهره ی بانکی این کشور، در طی انتشار آمار در پیش رو، واحد ارزی پوند استرلینگ، تحت فشار قرار خواهد گرفت. بدین سبب نیز، می بایست به چگونگی محتویات گزارش مربوطه و همچنین بیانیه های مابعد این نشست، از سوی رئیس بانک انگلستان، توجه بیشتری نمود.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های اولیه، به منظور دریافت بیمه ی بی کاری
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات ظرفیت باروری نیروی کار، در حوزه های غیر تولیداتی
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر نرخ هزینه ی اولیه ی نیروی کار
با توجه به عدم بروز افزایش های چشمگیر، در میزان این شاخص، احتمال بروز تحکیمات نرخی بلقوه ی واحد ارزی دلار، بر اثر تثبیت یابی چنین روندی و در طی نشر آمار مورد نظر، چندان امکان پذیر جلوه نمی نماید. همچنین با توجه به مطلوب بودن طولانی مدت شرایط بازار کار ایالات متحده، آمار مورد نظر، توان ابراز نوسانات چشمگیر، بر گرایش ها نرخی جفت های ارزی دلار را، دارا نمی باشند. همچنین یاد آورم، که تغییرات سطح شاخص مربوطه، بروز تأثیرات بر چگونگی تنظیمات در پیش روی نرخ بهره، به دست سیستم ذخایر فدرال ایالات متحده را نیز، به دنبال نخواهد داشت. 

ساعت ۱۹:۲۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخن رانی عضو گروه FOMC، ویلیام دادلی
سخنرانی مربوطه، در طی نشست دوباره ی کمیته ی تنظیم گران نرخ بهره، به وقوع خواهد پیوست، که به دست بانک ذخایر فدرال نیویورک، ترتیب دیده شده است. با وجود درجه ی اهمیت متوسط گزارش در پیش روی این نشست، می شاید، که به چگونگی محتویات آماری نشست مورد نظر، توجه نمود.