• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۸.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

با توجه به تهی بودن تقویم اقتصادی امروز، با احتمال افزون کاهش یابی سطح نوسانات نرخی معاملات جفت های ارزی عدیدی، مواجه می باشیم.

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا – تغییر حجم جواز صادره ی ساخت و ساز

ادامه یابی کاهش های فعلی سطح این شاخص، در طی نشریات در پیش رو، توان تحت فشار قرار نمودن تحرکات نرخی واحد ارزی دلار کانادا را، دارا می باشد. این در حالی است، که همواره در صورت افزایش یابی سطح آمار این شاخص، در طی نشریات آتی، تحکیم یابی نرخی دلار کانادا، قابل وقوع خواهد بود. همچنین با وجود افزون نبودن درجه ی اهمیت شاخص یاد شده، با احتمال افزایش یابی نرخ نوسانات معاملاتی دلار کانادا، در هنگام نشر آمار مورد نظر نیز، رو به رو می باشیم.

ساعت ۱۸:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده – داده های مربوط به تغییرات حجم ذخایر نفت خام از وزارت انرژی

ادامه یابی کاهش های فعلی این شاخص، افزایش یابی بیشتر قیمت نفت خام را، به دنبال خواهد داشت. با این وجود، در صورت رشد ناگهان حجم ذخایر نفتی، در طی انتشارات در پیش رو، تحت فشار قرار گرفتن تحرکات نرخی شاخص قیمت نفت و همچنین ارز های نفتی، بسیار امکان پذیر، جلوه خواهد نمود. با توجه به نیازمندی شدید افزایش های آتی قیمت نفت خام، به دلایل متقاعد کننده و سنگین اقتصادی، بروز ناچیز ترین تردیدات، مبنی بر احتمال کاهش حجم ذخایر طلای سیاه، توان ابراز فشار هایی مزمن، بر افزایش های فعلی و انعکاس بخشیدن به گرایش های افزایشی نرخ نفت خام را، دارا می باشد.

ساعت ۲۳:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزلند – نتایج تصمیمات RNBZ، در رابطه با تنظیمات نرخ بهره ی بانکی

ساعت ۲۳:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزلند – بیانیه ی الحاقی RNBZ

از نظر اقتصاد دانان، احتمال افزایش یابی نرخ بهره ی بانکی نیوزلند، در آینده ای نزدیک، چندان افزون جلوه نمی نماید. به همین دلیل نیز، توجه اکثر بازار، به چگونگی محتویات بیانیه های مابعد سران این بانک، که بعد از نشست مربوطه انجام خواهد گرفت، معطوف خواهد گردید. چرا که، در صورت تشخیص بازار، در رابطه با ناممکن بودن اعمال افزایش های آتی، در متن نرخ بهره از طریق سران این بانک، با بروز فشار هایی بلقوه، بر تحرکات نرخی واحد ارزی دلار نیوزلند، برخورد خواهیم نمود.