• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۰.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

با توجه به تهی بودن تقویم اقتصادی امروز، با احتمال کاهش سطح نوسانات نرخی اکثر جفت های ارزی، پایین تر سطح میانگین متوسط نوسانات ماهانه ی شان، مواجه می باشیم. با این وجود، می بایست با توجه بیشتری، به بررسی سخنرانی امروز رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی پرداخت.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی

سخنرانی مربوطه، در طی اجرای نشست کمیته ی سیاست گذاران مالی پارلمان اروپا (ECON)، به وقوع خواهد پیوست. با وجود اهمیت قابل توجه این گزارش و با توجه به انتشار این مطبوعات، تنها پس از بسته شدن بانک های اروپا، احتمال آغاز یابی واکنش های بازار، همراه با آغاز یابی جلسات معاملاتی اروپا، افزون می باشد.

 

ساعت ۱۹:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی

سخنرانی مربوطه، در طی اجرای نشست کمیته ی ریسک سیستماتیک پارلمان اروپا (ECON)، به وقوع خواهد پیوست. این گزارش نیز، از درجه ی اهمیت بالایی برخوردار بوده، چرا که بیانیه های همیشگی ماریو دراگی، در رابطه با افزایش سطح ریسک های خارجی، توان ابراز فشار، بر تحرکات نرخی واحد ارزی یورو را، دارا می باشد. با این وجود، بروز هر گونه ای از سخنان مثبت، توان تحکیم بخشی به افزایش های آتی این واحد ارزی را نیز، دارا می باشد.

 

ساعت ۲۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی نایب رئیس بانک انگلستان، سر دیوید رامزدن، در رابطه با امروز تجاری و بانکی

از نظر تجربی، سخنرانی های معاونین بانک انگلستان، دارای تأثیرات بلقوه ای بر تحرکات نرخی و افزایش سطح نوسانات واحد ارزی پوند را دارا می باشند.