• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۳۰.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۹:۴۵ واحد ارزی فرانک سوئیس - تغییر حجم تولیدات ناخالص داخلی

داده های امروز سوئیس، در رابطه با نرخ تغییرات سه ماه سوم سال حجم تولیدات ناخالص داخلی این کشور خواهند بود. با توجه به نظریه ی متخصصین، در رابطه با احتمال افزایش نرخ داده های سالانه و سه ماهه ی این شاخص، در طی انتشارات آتی، به موازای تثبیت یابی این روند مثبت، پشتیبانی نرخی، از افزایش های آتی واحد ارزی فرانک سوئیس نیز، بسیار مبرم جلوه می نماید. چرا که رشد آمار سه ماهه، سبب اتمام یابی افت های سال اخیر این شاخص خواهد گردید.

 

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - تغییر حجم خرده فروشی

ساعت ۱۱:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان - تغییرات کمی جمعیت بی کار

ساعت ۱۱:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان - سطح بی کاری (با حساب نوسانات فصلی)

همراه با بهبود یابی هم زمان این آمار، در طی انتشارات در پیش رو، با تحکیمات نرخی واحد ارزی یورو برخورد خواهیم نمود. با این حال و در صورت پایین تر رقم خوردن داده های شاخص های مربوطه از آمار تخمین یافته، تمایلات خریداران این جفت ارزی کاهش خواهد یافت.

 

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص پایه ای بهای مصرف کننده

داده های این روز اتحادیه ی اروپا، در رابطه با چگونگی تغییرات نرخ تورم این منطقه خواهد بود. با در نظر گیری سطح بالای نرخ تورم در آلمان و احتمال متخصصین، مبنی بر افزایش بیشتر این شاخص، در طی انتشارات در پیش رو، همراه با تثبیت این احتمالات با تحکیم یابی یورو برخورد خواهیم نمود. با این وجود، منفی بودن بار آمار آتی این شاخص، منجر به تضعیف یابی چشمگیر نرخ گذاری های یورو خواهد گردید.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - سود خالص حساب بازرگانی تراز پرداختی

ادامه یابی افزایش سطح کسری تراز پرداختی کانادا، سبب ابراز فشار هایی عمیق تر، بر واحد ارزی دلار کانادا، خواهد گردید. مخصوصا به موازای کاهش یابی قیمت نفت.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های اولیه ی مدعیان بی کاری

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر سطح مخارج جمعیت

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص PMI شیکاگو

همراه با بهبود یابی هم زمان این سه شاخص، در طی انتشارات در پیش رو، تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده نیز، امکان پذیر خواهند گردید. با این وجود، مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر روند نرخی دلار این کشور، شامل تغییرات شرایط ژئوپلیتیک و تنظیمات سیاست گذاری های مالیاتی این کشور، به حساب می آیند.