• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۱.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی تولیدات

با در نظر گیری احتمالات متخصصین، مبنی بر رشد امکان پذیر این شاخص، در طی انتشارات آماری در پیش رو - با احتمال تحکیم یابی بیشتر نرخ گذاری های پوند استرلینگ، رو به رو می باشیم. با این وجود، به موازای منفی رقم خوردن داده های در پیش رو، همه گیره شدن فروش این واحد ارزی نیز مبرم، خواهد بود.

همچنین در طی انتشار این آمار، با افزایش سطح فعالیت های معاملاتی پوند نیز، مواجه خواهیم شد.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - سطح بی کاری

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات کمی جمعیت بی کار

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر حجم تولیدات ناخالص داخلی

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - داده های سه ماه ی تغییر حجم تولیدات ناخالص داخلی سالانه

داده های امروز کانادا، نه تنها در رابطه با تغییرات شرایط بازار کار، بلکه مربوط به تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی نیز، خواهند بود. با وجود عدم باور متخصصین، به وخیم شدن شرایط بازار کار این کشور، با اطمینان خاطر اقتصاد دانان، در رابطه با افزایش یابی حجم تولیدات ناخالص داخلی کانادا، در طی انتشارات در پیش رو نیز، رو به رو نمی باشیم. بدین سبب و به موازای تثبیت یابی کند تر شدن نرخ رشد تولیدات ناخالص داخلی این کشور، در پی انتشار آمار مربوطه، با تحت فشار قرار گرفتن تحرکات افزایشی واحد ارزی دلار کانادا، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی ISM

امکان تحت فشار قرار گرفتن تحرکات نرخی این واحد ارزی، در پی تثبیت یابی احتمالات مبنی، بر کاهش در پیش روی این شاخص به میزان ۰.۴ نقطه ی نموداری، چندان افزون جلوه نمی نماید.

در حالی که رشد سطح این شاخص در طی انتشارات آماری در پیش رو و به میزان ۶۰ نقطه ی نموداری، می تواند سبب تحکیم یابی موقت نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، در طی آخرین ساعات جلسات معاملاتی این هفته، گردد.

ساعت ۱۷:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، رابرت کاپلان

ساعت ۱۸:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، پاتریک هارکر