• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۲.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص پایه ای بهای مصرف کننده

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص خرده فروشی

آمار این روز بریتانیا، در رابطه با چگونگی تغییرات نرخ تورم این منطقه بوده، که در صورت افزایش آتی، سبب تحکیم یابی نرخ گذاری های پوند استرلینگ خواهد گردید. با وجود عدم اطمینان متخصصین، به افزایش داده های ماهانه ی نرخ تورم، با احتمال افزایش کما بیش سطح آمار سالانه ی این شاخص، مواجه می باشیم. همواره خاطر نشانم، که تثبیت این احتمالات، توان ابراز پشتیبانی ارزی از پوند استرلینگ را نیز، دارا می باشند.

 

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار، از دانشکده ی ZEW

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص شرایط جاری، از دانشکده ی ZEW

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار، از دانشکده ی ZEW

با وجود عدم اطمینان متخصصین، در رابطه با رشد آتی شاخص های یاد شده، کاهش کما بیش نرخ این دو شاخص نیز، سبب تضعیف یابی واحد ارزی یورو نخواهد گردید. با توجه به عدم تحکیم یابی نرخ گذاری ها، در صورت تثبیت یابی آمار تخمین یافته، تنها در صورت افزون تر بودن بیش از حد آمار در پیش رو، از داده های تخمین یافته، تحکیمات نرخی یورو، مبرم به شمار خواهند آمد.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای تولید کنندگان

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای تولید کنندگان بدون حساب قیمت مواد غذایی و منابع انرژی

ادامه یابی رشد فعلی شاخص های یاد شده، توان مستحکم تر نمودن افزایش های نرخی دلار ایالات متحده را، دارا می باشند. همچنین، احتمال متخصصین، در رابطه با افزایش در پیش روی داده های ماهانه ی شاخص بهای تولید کنندگان، می تواند به عنوان عاملی بسیار تأثیر گذار، به منظور تحکیم بخشی به نرخ دلار، تا قبل از انتشار گزارش مربوط به تنظیمات نرخ بهره ی سیستم ذخایر فدرال، به شمار آید.

 

ساعت ۲۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخن رانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی

با توجه به عدم ارتباط این سخن رانی، به چگونگی تغییرات آتی سیاست گذاری های مالی اروپا، درجه ی اهمیت این گزارش کاهش خواهد یافت.