• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۰.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

با توجه به اهمیت نه چندان افزون محتوای پیش زمینه ی امروز آمار اقتصادی، می توان به بررسی چگونگی بیانیه های در پیش روی رئیس بانک مرکزی انگلستان و معاونین ایشان، پرداخت.

 

ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - گزارش مربوط، به چگونگی تغییرات شاخص خرده فروشی، از جلسه ی صنعت گران بریتانیا

رشد آتی این شاخص، توان ابراز پشتیبانی، از تحکیمات نرخی پوند استرلینگ را، دارا می باشد. با این وجود، تثبیت یابی آمار تخمین یافته ی این شاخص، به دلیل کم اهمیت بودن انتشارات مربوطه - منجر به تضعیف بلقوه ی تحرکات نرخی پوند، نخواهد گردید.

 

ساعت ۱۶:۱۵ واحد ارزی پوند استرلینگ - سخنرانی رئیس بانک انگلستان، مارک کارنی

ساعت ۱۶:۱۵ واحد ارزی پوند استرلینگ - سخنرانی معاون تنظیمات محرمانه ی بانک مرکزی انگلستان، سم وودز

سخنرانی مربوطه، در طی انجام گیری کنفرانس مربوط، به ثبات مالی بانکی و در حظور کمیته ی خزانه داری این کشور، به وقوع خواهد پیوست. با توجه به اهمیت افزون این گزارش، به دلیل مهم بودن نرخ ثبات و یا عدم پایداری مالی این بانک - با افزایش نرخ نوسانات پوند استرلینگ، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر حجم عمده فروشی

به موازات ادامه یابی کاهش های فعلی نرخ این شاخص، واحد ارزی دلار کانادا، تحت فشار قرار خواهد گرفت. در این بین نیز، همراه با افزایش غیر منتظره ی سطح داده های در پیش رو، بیشتر از ٪۱ و ادامه یابی افزایش های فعلی قیمت نفت خام - تحکیمات ارزی دلار کانادا، امری مبرم، به شمار خواهد آمد.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - حجم فروش مسکن، در سطح بازار ثانوی

افزایش آتی نرخ این شاخص، توان ابراز پشتیبانی کافی، از تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده را، دارا می باشد. همچنین با توجه به کاهش های نرخ این شاخص، در طی ماه های می و آگوست و افزایش هایش در طی ماه های سپتامبر و اکتبر - با بهبود یابی بیشتر شرایط بازار مسکن و همچنین اقتصاد و نرخ دلار این کشور نیز، مواجه می باشیم.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - داده های وزارت انرژی  ایالات متحده، در رابطه با تغییرات حجم ذخایر نفت خام

کاهش های آتی حجم ذخایر نفتی این کشور، می تواند با افزایش های کوتاه مدت قیمت نفت خام و همچنین نرخ دلار ایالات متحده نیز، همره گردد.