• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۸.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۱۵ واحد ارزی فرانک سوئیس - شاخص بهای مصرف کنند گان

با وجود افزایش یابی آمار سالانه ی این شاخص، با کاهش ٪۰.۱ داده های ماه نوامبر این آمار، مواجه گردیده ایم. بدین سبب نیز، کاهش آتی نرخ آمار ماه دسامبر این شاخص می تواند منجر به کند تر گردیدن نرخ رشد آمار سالانه گردیده و واحد ارزی فرانک سوئیس را نیز، تحت فشار قرار دهد. هرچند که بروز واکنش های قابل توجه بازار به تغییرات داده ی مربوطه، چندان بلقوه به نظر نمی رسد.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص نرخ مسکن از HBOS

افزایش اخیر نرخ این شاخص، که پس از افت های پیش تر و متداول به وقوع پیوسته است، به عنوان یکی از علایم بهبود یابی شرایط اقتصادی منطقه به شمار می آید. افزایش سطح تقاضای مسکن، که با افزایش بهای مسکن نیز، همراه می باشد، منجر به فعال سازی بخش های متعددی از حوزه ی کسب و کار خواهد گردید و به اقتصاد کشور نیز، بهبود خواهد بخشید. به همین دلیل نیز، افزایش آتی نرخ این شاخص، در طی انتشارات در پیش رو، توان پشتیبانی از تحکیمات نرخی پوند استرلینگ را، دارا می باشد.

 

ساعت ۱۸:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - داده های بانک کانادا، در رابطه با تغییرات شاخص انتظارات امور مالی و وامی دانشکده ها

با توجه به انتشار آمار مربوطه، کمی زود تر از گزارش مربوط به تنظیمات نرخ بهره ی این کشور - درجه ی اهمیت داده های در پیش  رو، افزایش خواهد یافت.

رشد نرخ این شاخص نیز، با تحکیمات ارزی دلار کانادا، همراه خواهد گردید. هر چند، که در حال حاضر با هیچ یک از علایم افزایش یابی آتی نرخ بهره از سوی بانک کانادا، رو به رو نمی باشیم.