• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۷.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص بهای مصرف کننده گان

با توجه به نهایی بودن داده های مربوطه، تنها در صورت متغییر رقم خوردن آمار در پیش رو، از داده های ماقبل این شاخص، با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو، برخورد خواهیم نمود. با در نظر گیری افت اخیر نرخ داده های ما قبل شاخص مورد نظر، به موازات ادامه یابی کاهش های فعلی و در طی انتشارات در پیش رو، تحرکات نرخی یورو، تحت فشار قرار خواهند گرفت. تثبیت ییابی آمار مثبت نیز، توان تحکیم بخشیدن به افزایش های آتی نرخ جفت های ارزی یورو را، همواره دارا می باشد.

 

ساعت ۱۴:۴۵ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی عضو کمیته ی سیاست گذاران مالی بانک انگلستان، مایکل سوندرس

گزارش مورد نظر، از درجه ی اهمیت متوسطی برخوردار می باشد.

 

ساعت ۱۷:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - ضریب قدرت باروری تولیداتی

ساعت ۱۷:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر حجم تولیدات صنعتی

با در نظر گیری تضعیف اخیر داده های این شاخص، در صورت مثبت رقم خوردن آمار در پیش رو، تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده، بسیار مبرم، جلوه خواهند نمود. با این وجود افول سطح داده های مورد نظر، در طی انتشارات آتی، منجر به فعال سازی فروشندگان دلار، خواهد گردید.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - نشر گزارش بانک کانادا، در رابطه با تنظیمات سیاست گذاری های مالی و وامی

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - تنظیمات نرخ بهره ی بانکی کانادا

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - بیانیه ی الحاقی سران بانک کانادا

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - کنفرانس مطبوعاتی بانک کانادا

با در نظر گیری احتمالات متخصصین، در رابطه با افزایش به زود نرخ بهره ی بانکی، در کانادا، به موازات تثبیت یابی این پیش بینی در طی نشر آتی گزارش های مربوطه، با تحکیمات نرخی دلار این کشور، برخورد خواهیم نمود. چرا که در حال حاضر با کند تر شدن نرخ رشد قیمت نفت خام نیز، مواجه می باشیم.