• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۹.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۱۵ واحد ارزی فرانک سوئیس - شاخص بهای تولید کنندگان و واردات

داده های ماهانه و سالانه ی این شاخص، بسیار مهم بوده و در صورت تثبیت یابی نظریات متخصصین، در رابطه با کاهش به زود نرخ این شاخص، تحرکات ارزی فرانک، تحت فشار قرار خواهند گرفت.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر حجم خرده فروشی، با حساب هزینه ی حمل و نقل

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر حجم خرده فروشی، بدون حساب هزینه ی حمل و نقل

از نظر متخصصین، در طی ماه دسامبر، با کاهش نرخ این دو شاخص، مواجه گردیده ایم. اما احتمالات ایشان، مبنی بر رشد به زود نرخ سالانه ی داده های  مربوطه بوده، که در صورت تثبیت یابی، تحکیمات نرخی پوند استرلینگ را نیز، به همراه خواهند داشت.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - حجم معاملات با استفاده از اوراق بهادار خارجی

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر حجم سفارش های تولیداتی

افزایش یابی بیشتر نرخ شاخص اولیه، تحکیمات نرخی دلار کانادا را به همراه خواهد داشت. اما با توجه به هم زمان بودن انتشارات این دو شاخص، و امکان پذیر بودن منفی رقم خوردن آمار شاخص دومی، تحرکات نرخی دلار این کشور، تحت فشار قرار خواهند گرفت.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تمایلات مصرف کنندگان، از دانشکده ی میشیگان

با توجه به نظریه ی متخصصین، در رابطه با رشد نموداری ۹۷.۲ نقطه ای نرخ این شاخص، تحرکات ارزی دلار، تحکیم خواهند یافت. اما افزایش یابی سطح نرخ گذاری های شاخص دلار، تنها در صورت افزون تر رقم خوردن داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته ی این شاخص، امکان پذیر خواهند بود.