• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۳.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

واحد ارزی ین ژاپن - تنظیم نرخ بهره ی بانکی

واحد ارزی ین ژاپن - بیانه های مربوط به اصلاحات سیاست گذاری های مالی

ساعت ۰۹:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - کنفرانس مطبوعاتی بانک ژاپن

با توجه به احتمال ناچیز افزایش نرخ بهره، در آینده ای نزدیک، می بایست با توجه بیشتری به بررسی چگونگی محتوای بیانیه ی مابعد این نشست، پرداخت. گزارش مربوطه، افزایش نرخ نوسانات ارزی ین ژاپن را، به همراه خواهد داشت. نتایج رای گیری های مربوط به تنظیمات نرخ بهره، همواره چند ساعت قبل از به عرضه رسیدن کنفرانس مطبوعاتی یاد شده، انتشار خواهند یافت.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - حجم خالص قرضه ی دولتی

داده ی مورد نظر از درجه ی اهمیت چندان افزونی برخوردار نمی باشند. اما در صورت افزایش منحصر به فرد سطح نیازمندی دولت بریتانیا، به اوراق قرضه، می توان با کاهش تمایلات سرمایه گذاران، به منظور خرید پوند استرلینگ بریتانیا، مواجه گردید. بروز چنین امری، با توجه به تحکیمات قابل توجه اخیرا شکل گرفته ی نرخ این واحد ارزی، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید. با این وجود و با توجه به نظریات متخصصین، در رابطه با کاهش داده های آتی این شاخص، تحکیمات نرخی پوند نیز، چندان بعید به نظر نمی رسند.

 

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار از دانشکده ی ZEW

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص شرایط جاری از دانشکده ی ZEW

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار از دانشکده ی ZEW

ادامه یابی افزایش های فعلی نرخ شاخص های یاد شده، در طی انتشارات در پیش رو، توان تحکیم بخشیدن به تحرکات نرخی یورو را، دارا می باشند. چنین امری به موازات بهبود یابی شرایط کسب و کار این منطقه، افزایش های نرخ یورو را، به همراه خواهد داشت. منفی رقم خوردن ناگهانی داده های در پیش روی شاخص های یاد شده، با همه گیره شدن فروش یورو همراه خواهد گردید.

جلسات معاملاتی امروز آمریکا، از پیش زمینه ی خبری بسیار ناچیزی، برخوردار می باشند.