• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۵.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۰:۴۵ واحد ارزی دلار نیوزلند - شاخص بهای مصرف کننده گان

با توجه به سه ماه بودن داده های این شاخص، درجه ی اهمیت آماردر پیش رو نیز، افزایش خواهد یافت. با در نظر گیری نظریه ی متخصصین، در رابطه با احتمال کاهش اندک سطح داده های ۳ ماه چهارم شاخص تورم سال ۲۰۱۷، آمار در پیش رو، تحکیمات نرخی واحد ارزی دلار نیوزلند را، به همراه خواهند داشت. چرا که نرخ شاخص سالانه ی تورم، به میزان ٪۱.۹ رقم خورده است. با این وجود، در صورت به عرضه رسیدن آمار منفی و غیر منتظره، احتمال تضعیف یابی نرخ گذاری های دلار نیوزلند نیز، افزایش خواهد یافت.

 

 ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص شرایط حوزه ی کسب و کار از IFO

 ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص ارزیابی شرایط جاری از IFO

 ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص انتظارات اقتصادی از IFO

با توجه به افزون بودن نرخ این سه شاخص، رشد آتی داده های مربوطه، می توانند با تحکیمات بلقوه تر نرخ گذاری های یورو، همراه گردند. با این وجود توجه اکثریت بازار، به چگونگی تنظیمات امروز نرخ بهره، از سوی بانک مرکزی اروپا، معطوف خواهد بود.

 

ساعت ۱۴:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - نتایج تنظیمات نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا

ساعت ۱۴:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - نرخ بهره ی سرمایه گذاری از بانک مرکزی اروپا

ساعت ۱۴:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - نرخ بهره ی وام

ساعت ۱۴:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا

افزایش نرخ بهره ی بانکی اروپا، کاملا بعید به نظر می رسد. با این وجود، احتمال اجرای تسهیل کمی به دست بانک مرکزی و در آینده ای نزدیک، منجر به افزایش نرخ بهره ی آتی این بانک و افزایش چشمگیر نرخ یورو، خواهد گردید. با این وجود و با توجه به افت فعلی دلار و افزایش متقابل یورو، واکنش بازار به بیانیه های ماریو دراگی، سرد تر خواهد گردید.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر حجم خرده فروشی

نرخ داده های ماقبل این شاخص افزون بوده، و سطح آمار در پیش روی این شاخص نیز، به احتمال زیاد کاهشی نخواهد یافت. با این وجود، در صورت معامله با استفاده از USD/CAD، به افت کلی دلار ایالات و احتمال افزایش تصحیحاتی (موقت) نرخ گذاری های جفت ارزی USD/CAD نیز، توجه نمایید. مثبت رقم خوردن داده های در پیش روی این شاخص، توان ابراز پشتیبانی کافی، از تحکیمات نرخی دلار کانادا را، دارا خواهد بود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های اولیه ی مدعیان بی کاری

آمار ماقبل این شاخص، منفی رقم خورده اند. با این وجود، با توجه به درجه ی اهمیت پایین این آمار و مطلوب بودن شرایط کلی بازار کار، در ایالات متحده، با عدم تحت فشار قرار گرفتن نرخ گذاری های واحد ارزی دلار ایالات متحده، در صورت منفی رقم خوردن این آمار نیز، مواجه می باشیم.