• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۵.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۱:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات از AIG

شاخص مربوطه همانند شاخص PMI می باشد.

افزایش امکان پذیر نرخ این شاخص با تحکیمات ارزی دلار استرالیا همراه خواهد گردید. چنین امری تنها درصورت افزون تر بودن داده های در پیش رو از آمار تخمین یافته این شاخص، امکان پذیر خواهد بود. کاهش نرخ شاخص مربوطه، با تضعیف چندان چشمگیری نرخ گذاری های دلار استرالیا، همراه نخواهد گردید.

 

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص مشتق PMI

ادامه یابی کاهش های آتی این دو شاخص، نرخ گذاری های ین را، تحت فشار قرار خواهد داد. مخصوصا در صورتی که داده های شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات کاهش یابند. رشد نرخ این شاخص نیز با تحکیمات ارزی ین ژاپن، همراه خواهد گردید.

 

کشور های فرانسه، آلمان و همچنین اتحادیه ی اروپا نیز، داده های کسب و کار حوزه ی خدمات را، منتشر خواهند نمود و با توجه به نهایی بودن این انتشارات، در صورت متغییر بودن داده ها، نرخ نوسانات نیز افزایش خواهد یافت.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی خدمات

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص مشتق PMI

رشد آتی این شاخص با تحکیمات نرخی پوند همراه خواهد گردید. چرا که حتی کوچک ترین افزایش ها، نیز با تحکیمات نرخی پوند همراه خواهد گردید.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص مشتق ISM حوزه های غیر تولیداتی

در طی ماه دسامبر سال ۲۰۱۷، نرخ این شاخص  به میزان چشم گیری کاهش یافت. بدین سبب نیز ادامه یابی این کاهش ها، نرخ گذاری های دلار ایالات متحده را تحت فشاری کوتاه مدت قرار خواهند نمود. در طی انتشار این داده نیز، با افزایش نرخ نوسانات این واحد ارزی مواجه خواهیم شد.